Meloxidyl (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

10 ml buteliukas

32 ml buteliukas

100 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

Meloxicam

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra: meloksikamo 1,5 mg, natrio benzoato 2 mg.

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

32 ml

100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP:

Tinkamumo laikas, atkimšus buteliuką, –6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui, parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/070/001

EU/2/06/070/002

EU/2/06/070/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot:

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

10 ml buteliukas

32 ml buteliukas

100 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

Meloxicam

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

32 ml

100 ml.

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot:

7.TINKAMUMO DATA

EXP:

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

10 ml buteliuko kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms Meloxicam

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra: 5 mg meloksikamo ir 150 mg bevandenio etanolio.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

6.INDIKACIJA (OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS

Šunims: į veną arba po oda. Katėms: po oda.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI NURODYMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu. Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP

Tinkamumo laikas atkimšus: 28 d.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui, parduodama su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/070/004

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

10 ml stiklinis buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms Meloxicam

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

1 ml tirpalo yra: 5 mg meloksikamo ir 150 mg bevandenio etanolio.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: IV ar SC. Katėms: SC.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Tinkamumo laikas atkimšus: 28 d.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

50 ml buteliuko kartoninė dėžutė

100 ml buteliuko kartoninė dėžutė

250 ml buteliuko kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, arkliams Meloxicam

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo 20 mg/ml

Etanolio 150 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės, arkliai.

6.INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: į raumenis arba į veną Kiaulėms: į raumenis

Arkliams: į veną

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros. Kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

EXP

Tinkamumo laikas, atkimšus buteliuką, – 28 dienos.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui, parduodama su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/070/005

EU/2/06/070/006

EU/2/06/070/007

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

100 ml buteliukas

250 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, arkliams Meloxicam

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo 20 mg/ml

Etanolio 150 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės, arkliai.

6.INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: į raumenis arba į veną.

Kiaulėms: į raumenis.

Arkliams: į veną.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros. Kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

EXP

Tinkamumo laikas, atkimšus buteliuką, – 28 dienos

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui, parduodama su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne

PRANCŪZIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/070/006

EU/2/06/070/007

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

50 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, arkliams Meloxicam

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamo 20 mg/ml

Etanolio 150 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: į raumenis ir į veną.

Kiaulėms: į raumenis.

Arkliams: į veną.

5.IŠLAUKA

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros, kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros,

arklių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Tinkamumo laikas, atkimšus buteliuką, – 28 dienos.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

15 ml buteliuko kartoninė dėžutė

5 ml buteliuko kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 0,5 mg/ml geriamoji suspensija katėms

Meloxicam

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 m yra: meloksikamo 0,5 mg,

natrio benzoato 2,0 mg.

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

15 ml

5 ml .

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

6.INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui, parduodama su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/070/008

EU/2/06/070/010

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

15 ml buteliukas

5 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidyl 0,5 mg/ml geriamoji suspensija katėms

Meloxicam

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

15 ml

5 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

Pastabos