Meloxivet (meloxicam) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Meloxivet
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Eli Lilly and Company Limited;

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Lusomedicamenta S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena

Portugalija

B.RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS NAUDOJIMO

Nėra.

D.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos