Meloxivet (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Meloxivet
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Eli Lilly and Company Limited;

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 10 ir 30 ml buteliukui

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxivet 0,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra:

 

meloksikamo

0,5 mg

natrio benzoato

1 mg

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

Geriamoji suspensija.

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

10 ml

 

 

30 ml

 

 

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Ūminės ir lėtinės skeleto-raumenų ligos.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia duoti per os.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Sušerti su maistu.

Būtina stengtis, kad naudojant vaistą nepatektų užkratas.

8.IŠLAUKA

Nenumatyta.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti šuningoms ar žindančioms kalėms.

10.TINKAMUMO DATA

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Jungtinė Karalystė

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/077/001

10 ml

EU/2/07/077/002

30 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

10 ir 30 ml buteliuko etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxivet 0,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas

0,5 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

30 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Vaistą reikia duoti per os.

Sušerti su maistu.

5.IŠLAUKA

Nenumatyta.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 10, 30 ir 150 ml buteliukui

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxivet 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra:

 

meloksikamo

1,5 mg

natrio benzoato

1 mg

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

Geriamoji suspensija.

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

10 ml

 

 

30 ml

 

 

150 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Ūminės ir lėtinės skeleto-raumenų ligos.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia duoti per os.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Sušerti su maistu.

Būtina stengtis, kad naudojant vaistą nepatektų užkratas.

8.IŠLAUKA

Nenumatyta.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti šuningoms ar žindančioms kalėms.

10.TINKAMUMO DATA

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Jungtinė Karalystė

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/077/003

10 ml

EU/2/07/077/004

30 ml

EU/2/07/077/005

150 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

150 ml buteliuko etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxivet 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra:

 

meloksikamo

1,5 mg

natrio benzoato

1 mg

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

Geriamoji suspensija.

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

150 ml

 

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Ūminės ir lėtinės skeleto-raumenų ligos.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia duoti per os.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Sušerti su maistu.

Būtina stengtis, kad naudojant vaistą nepatektų užkratas.

8.IŠLAUKA

Nenumatyta.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti šuningoms ar žindančioms kalėms.

10.TINKAMUMO DATA

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Jungtinė Karalystė

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/077/005

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

10 ir 30 ml buteliuko etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxivet 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas

1,5 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

30 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Vaistą reikia duoti per os.

5.IŠLAUKA

Nenumatyta.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

EXP:

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

Pastabos