Meloxoral (meloxicam) – Pakuotės lapelis - QM01AC06

Straipsnio turinys

INFORMACINIS LAPELIS

Meloxoral 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas Le Vet B.V

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

NYDERLANDAI

Gamintojas atsakingas už vaisto serijos išleidimą Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

49841 SJ Raamsdonksveer NYDERLANDAI

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxoral 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

Meloksikamas

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename ml yra: meloksikamo 1,5 mg Geltona-žalia suspensija.

4.INDIKACIJA (-OS)

Šunims uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti šunims, esant skrandžio ir žarnyno sutrikimams, pvz., esant sudirgimui ir kraujavimui, sutrikus kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms ir esant hemoraginiams sutrikimams. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti jaunesniems nei 6 sav. amžiaus šunims.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retkarčiais pasireiškė nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) būdingos nepalankios reakcijos, pvz., apetito praradimas, vėmimas, viduriavimas, kraujo atsiradimas išmatose, apatija ir inkstų nepakankamumas. Labai retais atvejais buvo pranešta apie kraujingą viduriavimą, hematemezę, virškinimo trakto išopėjimą ir padidėjusį kepenų fermentų kiekį. Šios nepalankios reakcijos dažniausiai pasireiškia pirmąją gydymo savaitę, beveik visada būna trumpalaikės ir pranyksta nutraukus gydymą, tačiau labai retais atvejais gali sukelti rimtų ar mirtinų pasekmių.

Jeigu pasireiškia nepalankios reakcijos, gydymą reikia nutraukti ir konsultuotis su veterinarijos gydytoju.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažnos (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų);

-dažnos (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų);

-nedažnos (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų);

-retos (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų);

-labai retos (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Duoti per os.

Sušerti sumaišytą su ėdesiu arba sugirdyti gyvūnui.

Dozės

Gydymo pradžioje pirmąją dieną reikia skirti vieną 0,2 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozę. Vėliau kas 24 val. duodama palaikomoji 0,1 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozė vieną kartą per dieną.

Ilgesniam gydymui, pastebėjus klinikinį atsaką (po ≥ 4 dienų), Meloxoral dozę galima koreguoti iki mažiausios veiksmingos individualios dozės, atsižvelgus į tai, kad su lėtiniais skeleto ir raumenų sutrikimais susijusio skausmo ir uždegimo stiprumas laikui bėgant gali kisti.

Klinikinis atsakas dažniausiai pasireiškia per 3–4 dienas. Jei nepastebima klinikinio pagerėjimo, gydymą būtina nutraukti ne vėliau kaip po 10 d.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti. Suspensiją galima dozuoti pridėtu matavimo švirkštu.

Prie buteliuko lašintuvo galima prijungti švirkštą, ant kurio pažymėta kūno svorio (kg) skalė, atitinkanti palaikomąją dozę. Pradedant gydymą pirmąją dieną reikia skirti dvigubą palaikomąją dozę.

Po kiekvienos dozės švirkšto galiuką reikia nuvalyti, o buteliuko dangtelį – vėl sandariai užsukti. Nenaudojamą švirkštą reikia laikyti kartoninėje dėžutėje.

Siekiant išvengti išorinio užkrato patekimo, pridedamus švirkštus reikėtų naudoti tik šio vaisto dozavimui.

Vaistą būtina ypač tiksliai dozuoti. Būtina paisyti veterinarijos gydytojo nurodymų.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 6 mėn.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ / „EXP“.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Negalima naudoti vaisto gyvūnams, esant dehidratacijai, hipovolemijai ar hipotenzijai, nes yra padidėjusio toksinio poveikio inkstams pavojus.

Šio šunims skirto vaisto negalima naudoti katėms, nes šios rūšies gyvūnams jis netinka. Katėms reikia naudoti Meloxoral 0,5 mg/ml geriamąją suspensiją katėms.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU), turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas.

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kiti NVNU, diuretikai, antikoaguliantai, aminoglikozidiniai antibiotikai ir kitos su baltymais junglios medžiagos gali konkuruoti jungiantis ir pasireikšti toksinis poveikis. Meloxoral negalima skirti drauge su kitais NVNU ar gliukokortikosteroidais.

Anksčiau skirti vaistai nuo uždegimo gali sukelti papildomų ar sustiprinti esamas nepalankias reakcijas, todėl iki gydymo tokiais veterinariniais vaistais pradžios turi praeiti bent 24 val. Pertraukos tarp gydymų trukmę reikia nustatyti, atsižvelgus į anksčiau naudotų preparatų farmakologines savybes.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavus būtina pradėti simptominį gydymą.

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

10 ml, 25 ml, 50 ml, 125 ml ar 180 ml buteliukai. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

INFORMACINIS LAPELIS

Meloxoral 0,5 mg/ml geriamoji suspensija katėms

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas Le Vet B.V

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

NYDERLANDAI

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

49841 SJ Raamsdonksveer NYDERLANDAI

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxoral 0,5 mg/ml geriamoji suspensija katėms

Meloksikamas

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename mililitre yra: meloksikamo 0,5 mg Geltona-žalia suspensija.

4.INDIKACIJA (-OS)

Katėms skausmui ir uždegimui mažinti, esant lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms, esant skrandžio ir žarnyno sutrikimams, pvz., esant sudirgimui ir kraujavimui, sutrikus kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms ir esant hemoraginiams sutrikimams. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti jaunesnėms nei 6 sav. amžiaus katėms.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retkarčiais pasireiškė nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) būdingos nepalankios reakcijos, pvz., apetito praradimas, vėmimas, viduriavimas, kraujo atsiradimas išmatose, apatija ir inkstų nepakankamumas. Labai retais atvejais buvo pranešta apie padidėjusį kepenų fermentų kiekį. Šios nepalankios reakcijos beveik visada būna trumpalaikės ir pranyksta nutraukus gydymą, tačiau labai retais atvejais gali sukelti rimtų ar mirtinų pasekmių.

Jeigu pasireiškia nepalankios reakcijos, gydymą reikia nutraukti ir konsultuotis su veterinarijos gydytoju.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažnos (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų);

-dažnos (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų);

-nedažnos (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų);

-retos (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų);

-labai retos (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Duoti per os.

Sušerti sumaišytą su ėdesiu arba sugirdyti gyvūnui.

Dozės

Gydymo pradžioje pirmąją dieną reikia skirti gerti vieną 0,1 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozę. Vėliau kas 24 val. duodama palaikomoji 0,05 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozė vieną kartą per dieną.

Klinikinis atsakas dažniausiai pasireiškia per 7 d. Jei nepastebima klinikinio pagerėjimo, gydymą būtina nutraukti ne vėliau kaip po 14 d.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Suspensiją galima dozuoti pridėtu matavimo švirkštu.

Prie buteliuko lašintuvo galima prijungti švirkštą, ant kurio pažymėta kūno svorio (kg) skalė, atitinkanti palaikomąją dozę. Pradedant gydymą pirmąją dieną reikia skirti dvigubą palaikomąją dozę.

Po kiekvienos dozės švirkšto galiuką reikia nuvalyti, o buteliuko dangtelį – vėl sandariai užsukti. Nenaudojamą švirkštą reikia laikyti kartoninėje dėžutėje.

Siekiant išvengti išorinio užkrato patekimo, pridedamus švirkštus reikėtų naudoti tik šio vaisto dozavimui.

Dozuoti būtina ypač tiksliai. Būtina paisyti veterinarijos gydytojo nurodymų.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 6 mėn.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ / „EXP“.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Negalima naudoti vaisto gyvūnams, esant dehidratacijai, hipovolemijai ar hipotenzijai, nes yra padidėjusio toksinio poveikio inkstams pavojus.

Veterinarijos gydytojas turi reguliariai stebėti atsaką į ilgalaikį gydymą.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas NVNU, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas.

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kiti NVNU, diuretikai, antikoaguliantai, aminoglikozidiniai antibiotikai ir kitos su baltymais junglios medžiagos gali konkuruoti jungiantis ir pasireikšti toksinis poveikis. Meloxoral negalima skirti drauge su kitais NVNU ar gliukokortikosteroidais. Būtina vengti skirti drauge veterinarinių vaistų, kurie gali veikti nefrotoksiškai.

Anksčiau skirti vaistai nuo uždegimo gali sukelti papildomų ar sustiprinti esamas nepalankias reakcijas, todėl iki gydymo tokiais veterinariniais vaistais pradžios turi praeiti bent 24 val. Pertraukos tarp gydymų trukmę reikia nustatyti, atsižvelgus į anksčiau naudotų preparatų farmakologines savybes.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Meloksikamo saugumo riba katėms yra maža, o klinikiniai perdozavimo požymiai gali pasireikšti esant palyginti nedideliam perdozavimui.

Tikėtina, kad perdozavus 6 skyriuje „Nepalankios reakcijos“ išvardintos nepalankios reakcijos bus sunkesnės ir dažnesnės. Perdozavus būtina pradėti simptominį gydymą.

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

5 ml, 10 ml ar 25 ml buteliukai.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

Pastabos