Metacam (meloxicam) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Metacam
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Metacam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojai, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ISPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VOKIETIJA

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Metacam 5 mg/ml, injekcinio tirpalo galvijams ir kiaulėms veiklioji medžiaga meloksikamas yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

rūšys

 

audiniai

nuostatos

klasifikacija

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai,

20 µg/kg

Raumenys

Įrašo nėra

Vaistai nuo

 

 

ožkos,

65 µg/kg

Kepenys

 

uždegimo/

 

 

kiaulės,

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

triušiai,

 

 

 

vaistai nuo

 

 

arkliai

 

 

 

uždegimo

 

 

Galvijai,

15 µg/kg

Pienas

 

 

 

 

ožkos

 

 

 

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 skyriuje, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Metacam 1,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Metacam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojai, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ISPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Metacam 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojai, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ISPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Metacam 20 mg/ml, injekcinio tirpalo galvijams, kiaulėms ir arkliams veiklioji medžiaga meloksikamas yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

rūšys

 

audiniai

nuostatos

klasifikacija

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai,

20 µg/kg

Raumenys

Įrašo nėra

Vaistai nuo

 

 

ožkos,

65 µg/kg

Kepenys

 

uždegimo/

 

 

kiaulės,

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

triušiai,

 

 

 

vaistai nuo

 

 

arkliai

 

 

 

uždegimo

 

 

Galvijai,

15 µg/kg

Pienas

 

 

 

 

ožkos

 

 

 

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 skyriuje, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Metacam 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Metacam 15 mg/ml, geriamosios suspensijos arkliams veiklioji medžiaga meloksikamas yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

rūšys

audiniai

nuostatos

klasifikacija

 

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai,

20 µg/kg

Raumenys

Įrašo nėra

Vaistai nuo

 

 

ožkos

65 µg/kg

Kepenys

 

uždegimo/

 

 

kiaulės,

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

triušiai,

 

 

 

vaistai nuo

 

 

arkliai

 

 

 

uždegimo

 

 

Galvijai,

15 µg/kg

Pienas

 

 

 

 

ožkos

 

 

 

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 skyriuje, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Metacam 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Metacam 1 mg, kramtomosios tabletės šunims

Metacam 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Metacam 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija katėms

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Metacam 2 mg/ml, injekcinis tirpalas katėms

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojai, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ISPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Metacam 15 mg/ml, geriamoji suspensija kiaulėms

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Metacam 15 mg/ml, geriamosios suspensijos kiaulėms veiklioji medžiaga meloksikamas yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

rūšys

audiniai

nuostatos

klasifikacija

 

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai,

20 µg/kg

Raumenys

Įrašo nėra

Vaistai nuo

 

 

ožkos,

65 µg/kg

Kepenys

 

uždegimo/

 

 

kiaulės,

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

triušiai,

 

 

 

vaistai nuo

 

 

arkliai

 

 

 

uždegimo

 

 

Galvijai,

15 µg/kg

Pienas

 

 

 

 

ožkos

 

 

 

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 skyriuje, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Metacam 40 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir arkliams

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ISPANIJA

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. DUOMENYS APIE DLK

Metacam veiklioji medžiaga yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

rūšys

 

audiniai

nuostatos

klasifikacija

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai,

20 µg/kg

Raumenys

ĮRAŠO

Vaistai nuo

 

 

ožkos,

65 µg/kg

Kepenys

NĖRA

uždegimo/

 

 

kiaulės,

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidini

 

 

triušiai,

 

 

 

ai vaistai

 

 

arkliai

 

 

 

nuo

 

 

Galvijai,

15 µg/kg

Pienas

 

uždegimo

 

 

ožkos

 

 

 

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 p, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Pastabos