Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) - QP54AB51

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Nexgard Spectra
ATC: QP54AB51
Sudėtis: afoxolaner / milbemycin oxime
Gamintojas: Merial

Straipsnio turinys

Nexgard Spectra

afoksolaneras / milbemicino oksimas

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė.

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės į veterinarą, jei norite daugiau sužinoti apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis).

Kas yra Nexgard Spectra?

Nexgard Spectra – tai veterinarinis vaistas, kurio sudėtyje yra veikliųjų medžiagų afoksolanero ir milbemicino oksimo. Vaistas tiekiamas penkių skirtingų stiprumų kramtomųjų tablečių, skirtų skirtingo svorio šunims, forma.

Kam naudojamas Nexgard Spectra?

Nexgard Spectra gydomi blusomis ir erkėmis užsikrėtę šunys, kai jiems taip pat reikalinga širdies kirmėlių ligos (ją sukelia uodų platinamos apvaliosios kirmėlės, kurios infekuoja širdį ir kraujagysles) profilaktika ir (arba) gydymas nuo virškinamojo trakto kirmėlių (ankilostomų, askaridžių ir plaukagalvių). Sušėrus vaisto šunims, jo poveikis blusoms išlieka 5 savaites, o erkėms – mėnesį. Blusų ar erkių sezono metu gydymą reikia kartoti kas mėnesį. Siekiant išvengti širdies kirmėlių ligos, uodų sezono metu vaisto reikia suduoti kas mėnesį. Tabletės (-čių) stiprumas nustatomas atsižvelgiant į šuns svorį.

Kaip veikia Nexgard Spectra?

Veikdamos veikliosios Nexgard Spectra medžiagos sutrikdo signalų perdavimą tarp parazito nervų sistemos nervinių ląstelių (neurotransmisiją), dėl to parazito organizmas paralyžiuojamas ir jis žūsta.

Afoksolaneras veikia kaip ektoparaziticidas. Tai reiškia, kad jis sukelia ant gyvūnų odos arba jų kailyje

gyvenančių parazitų, kaip antai blusų ir erkių žūtį. Kad afoksolanero patektų į blusų ir erkių organizmą, jos turi prisikabinti prie odos ir pradėti maitintis šuns krauju. Afoksolaneras sukelia blusų žūtį, kol jos dar negali dėti kiaušinėlių ir taip padeda sumažinti šuns aplinkos užteršimą šiais parazitais.

Milbemicino oksimas veikia kaip endoparaziticidas. Tai reiškia, kad jis sukelia tokių parazitų, kaip nematodai, kurie gyvena gyvūnų organizmo viduje, žūtį.

Kaip buvo tiriamas Nexgard Spectra?

Nexgard Spectra veiksmingumas buvo tiriamas ir laboratorijos, ir natūraliomis sąlygomis.

Natūraliomis sąlygomis tiriant vaisto poveikį ektoparazitams, į tyrimą buvo įtraukti 324 blusomis ir (arba) erkėmis užsikrėtę šunys, kuriems buvo suduota viena Nexgard Spectra dozė arba užlašinta vaisto su piriproliu, kuriuo kontroliuojamos blusos ir erkės. Veiksmingumo rodiklis buvo blusų ir erkių skaičiaus sumažėjimas 30-ą dieną po gydymo.

Natūraliomis sąlygomis tiriant vaisto poveikį virškinamojo trakto kirmėlėms, į tyrimą buvo įtraukti 408 natūraliai infekuoti šunys, kuriems buvo suduota viena Nexgard Spectra arba vaisto, kurio sudėtyje yra milbemicino oksimo ir prazikvantelio, dozė. Veiksmingumo rodiklis buvo kiaušinėlių skaičiaus sumažėjimas išmatose.

Natūraliomis sąlygomis tiriant vaisto veiksmingumą siekiant išvengti širdies kirmėlių ligos, į tyrimą Japonijoje buvo įtraukti 84 šunys, o JAV – 320 šunų, kurių širdies kirmėlių infekcijos tyrimų rezultatai prieš taikant gydymą buvo neigiami; JAV šunims buvo suduota Nexgard Spectra arba tablečių su milbemicino oksimu ir spinosadu, o Japonijoje – Nexgard Spectra arba tablečių su moksidektinu.

Veiksmingumo rodiklis buvo neigiami širdies kirmėlių tyrimų rezultatai iki šešių mėnesių po paskutinį kartą taikyto gydymo.

Kokia Nexgard Spectra nauda nustatyta tyrimuose?

Poveikio ektoparazitams tyrimas natūraliomis sąlygomis patvirtino, kad Nexgard Spectra yra veiksmingas gydant blusų ir erkių infestacijas iki 30 dienų po gydymo. Nexgard Spectra sumažino blusų ir erkių skaičių ne mažiau kaip 95 proc. ir buvo ne mažiau veiksmingas, nei piriprolis.

Poveikio virškinamojo trakto kirmėlėms tyrimas natūraliomis sąlygomis patvirtino, kad Nexgard Spectra yra veiksmingas siekiant sumažinti virškinamojo trakto kirmėlių skaičių ir kad jis buvo ne mažiau veiksmingas, nei milbemicino oksimas ir prazikvantelis.

Širdies kirmėlių ligos profilaktikos veiksmingumo tyrimas natūraliomis sąlygomis patvirtino, kad Nexgard Spectra užkirto kelią širdies kirmėlių infekcijai, kadangi po šešių mėnesių nuo paskutinį kartą taikyto gydymo visų šunų tyrimų dėl šios ligos rezultatai buvo neigiami.

Kokia rizika siejama Nexgard Spectra?

Dažniausi šalutiniai reiškiniai (pasireiškę 1–10 gyvūnų iš 1 000) buvo vėmimas, viduriavimas, energijos stoka, sumažėjęs apetitas ir niežėjimas; dažniausiai jie buvo trumpalaikiai ir praėjo savaime.

Kad vaistas sukeltų blusų ir erkių žūtį, jos turi pradėti maitintis šuns krauju, todėl negalima atmesti galimybės, kad šunys gali užsikrėsti ligomis, kuriomis gali būti infekuotos blusos ir erkės.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Iki prireiks, tabletes reikia laikyti lizdinėje pakuotėje, o lizdines plokšteles – dėžutėje.

Atsitiktinai nurijus vaisto, ypač, jeigu jo nurytų vaikas, reikia nedelsiant kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam informacinį lapelį arba etiketę.

Panaudojus šį vaistą, rankose jį laikę žmonės turėtų nusiplauti rankas.

Kodėl Nexgard Spectra buvo patvirtintas?

CVMP priėjo prie išvados, kad pagal patvirtintas indikacijas naudojamo Nexgard Spectra nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros leidimą. Naudos ir rizikos balanso apibūdinimą rasite šio EPAR mokslinių diskusijų modulyje.

Kita informacija apie Nexgard Spectra:

Europos Komisija suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Nexgard Spectra rinkodaros leidimą 2015 m. sausio 15 d. Informaciją apie šio vaisto receptų išrašymo tvarką galima rasti ant etiketės / išorinės pakuotės.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2014 m. lapkričio mėn.

Pastabos