Novem (meloxicam) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Novem
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Straipsnio turinys

Novem 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

A.GAMINTOJAI, ATSAKINGI UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojų, atsakingų už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ISPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VOKIETIJA

Vaisto informaciniame lapelyje turi būti nurodytas gamintojo, atsakingo už konkrečios vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Meloksikamas, esantis Novem 5 mg/ml injekciniame tirpale galvijams ir kiaulėms, yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

rūšys

 

audiniai

nuostatos

klasifikacija

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai,

20 µg/kg

Raumenys

Įrašo nėra

Vaistai nuo

 

 

ožkos,

65 µg/kg

Kepenys

 

uždegimo/

 

 

kiaulės,

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

triušiai,

 

 

 

vaistai nuo

 

 

arkliai

 

 

 

uždegimo

 

 

Galvijai,

15 µg/kg

Pienas

 

 

 

 

ožkos

 

 

 

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 skyriuje, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Novem 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

A.GAMINTOJAI, ATSAKINGI UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ISPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VOKIETIJA

Vaisto informaciniame lapelyje turi būti nurodytas gamintojo, atsakingo už konkrečios vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Meloksikamas, esantis Novem 20 mg/ml, injekciniame tirpale galvijams ir kiaulėms, yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

rūšys

 

audiniai

nuostatos

klasifikacija

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai,

20 µg/kg

Raumenys

Įrašo nėra

Vaistai nuo

 

 

ožkos,

65 µg/kg

Kepenys

 

uždegimo/

 

 

kiaulės,

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

triušiai,

 

 

 

vaistai nuo

 

 

arkliai

 

 

 

uždegimo

 

 

Galvijai,

15 µg/kg

Pienas

 

 

 

 

ožkos

 

 

 

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 skyriuje, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Novem 40 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ISPANIJA

Vaisto informaciniame lapelyje turi būti nurodytas gamintojo, atsakingo už konkrečios vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Novem veiklioji medžiaga yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

 

 

audiniai

nuostatos

klasifikacija

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai, ožkos,

20 µg/kg

Raumenys

ĮRAŠO

Vaistai nuo

 

 

kiaulės, triušiai,

65 µg/kg

Kepenys

NĖRA

uždegimo/

 

 

arkliai

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

Galvijai, ožkos

15 µg/kg

Pienas

 

vaistai nuo

 

 

 

 

 

 

uždegimo

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 p, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip

šiame veterinariniame vaiste.

Pastabos