Novem (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Novem
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 20 ml, 50 ml ir 100 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Meloksikamas 5 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

12 x 20 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: Vieną kartą švirkšti s.c.

Kiaulėms: Vieną kartą švirkšti i.m. Jei reikia, praėjus 24 val. galima švirkšti antrą kartą.

Prieš operaciją vieną kartą švirkšti i.m.

Būtina tiksliai dozuoti, naudoti tinkamą dozavimo prietaisą ir nustatyti kūno svorį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų.

Kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas pradūrus kamštelį – 28 dienos.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/042/007 1 x 20 ml

EU/2/04/042/009 1 x 50 ml

EU/2/04/042/001 1 x 100 ml

EU/2/04/042/008 12 x 20 ml

EU/2/04/042/010 12 x 50 ml

EU/2/04/042/002 12 x 100 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas, 100 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Meloksikamas 5 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c.

Kiaulėms: i.m.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų.

Kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas pradūrus kamštelį – 28 dienos.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/042/001 1 x 100 ml

EU/2/04/042/002 12 x 100 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

20 ml ir 50 ml buteliukai

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 5 mg/ml.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c.

Kiaulėms: i.m.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

Galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų.

Kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas pradūrus kamštelį – 28 dienos.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 20 ml, 50 ml, 100 ml ir 250 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Meloksikamas 20 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

12 x 20 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

6 x 250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai ir kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: Vieną kartą švirkšti s.c.

Kiaulėms: Vieną kartą švirkšti i.m. Jei reikia, praėjus 24 val. galima švirkšti antrą kartą.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros.

Kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas pradūrus kamštelį – 28 dienos.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/042/005 1 x 20 ml

EU/2/04/042/003 1 x 50 ml

EU/2/04/042/004 1 x 100 ml

EU/2/04/042/006 1 x 250 ml

EU/2/04/042/011 12 x 20 ml

EU/2/04/042/012 12 x 50 ml

EU/2/04/042/013 12 x 100 ml

EU/2/04/042/014 6 x 250 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas, 50 ml, 100 ml ir 250 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Meloksikamas 20 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai ir kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c.

Kiaulėms: i.m.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros. Kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas pradūrus kamštelį – 28 dienos.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/042/003 1 x 50 ml

EU/2/04/042/004 1 x 100 ml

EU/2/04/042/006 1 x 250 ml

EU/2/04/042/012 12 x 50 ml

EU/2/04/042/013 12 x 100 ml

EU/2/04/042/014 6 x 250 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas, 20 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c.

Kiaulėms: i.m.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

Galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros.

Kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas pradūrus kamštelį – 28 dienos.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 50 ml ir 100 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 40 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Meloksikamas 40 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOČIŲ DYDŽIAI

50 ml

100 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 dienas.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/042/015 50 ml

EU/2/04/042/016 100 ml

EU/2/04/042/017 12 x 50 ml

EU/2/04/042/018 12 x 100 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas, 100 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 40 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Meloksikamas 40 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

s.c.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/042/016 100 ml

EU/2/04/042/018 12 x 100 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas, 50 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novem 40 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 40 mg/ml.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS

s.c.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

Skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos