Onsior (robenacoxib) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AH91

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAI, ATSAKINGAI UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojų, atsakingų už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Tabletės:

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue

PRANCŪZIJA

Injekcinis tirpalas:

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue

PRANCŪZIJA

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos