Porcilis PCV (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Porcilis PCV
ATC: QI09AA07
Sudėtis: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Gamintojas: Intervet International BV

Straipsnio turinys

A.BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAI IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios medžiagos gamintojų pavadinimas ir adresas

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NYDERLANDAI

Burgwedel Biotech GmbH

Im Langen Felde 5

30938 Burgwedel

VOKIETIJA

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NYDERLANDAI

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Biologinės kilmės veikliajai medžiagai, kuri skirta aktyviam imunitetui sukelti, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009 netaikomas.

Pagalbinės medžiagos (įskaitant adjuvantus), išvardytos VVA 6.1 p., yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Pastabos