Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Sudėtis: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Gamintojas: Merial

PUREVAX RCPCH FELV

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir priėmė preparato vartojimo rekomendacijas.

Perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Išsamesnės informacijos apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą taip pat kreipkitės į veterinarą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu buvo priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis)..

Kas yra Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV yra vakcina, kurios sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų:

nusilpnintų FHV F2 padermės kačių rinotracheito herpes virusų,

inaktyvuotų FCV 431 ir G1 padermių kačių kalicivirusų antigenų,

nusilpnintų 905 padermės Chlamydophila felis,

nusilpnintų PLI IV padermės kačių panleukopenijos virusų,

kačių leukemijos virusų (FeLV), rekombinantinių vCP97 padermės kanarėlių raupų virusų.

Purevax RCPCh FeLV yra liofilizatas (šalčiu džiovintos granulės) ir tirpiklis injekcinei suspensijai ruošti.

Kam vartojamas Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV vartojamas 8 savaičių amžiaus ir vyresnėms katėms vakcinuoti nuo šių ligų:

kačių virusinio rinotracheito (panašios į gripą ligos, sukeltos herpes viruso),

kačių kalicivirozės (panašios į gripą ligos, pasireiškiančios burnos uždegimu, sukeltu kaliciviruso),

chlamidiozės (panašios į gripą ligos, sukeltos bakterijos C. felis),

kačių panleukopenijos (sunkios ligos, pasireiškiančios viduriavimu su krauju, sukeltos parvoviruso),

kačių leukemijos (ligos, veikiančios imuninę sistemą, sukeltos retroviruso).

Vakcina padeda sumažinti ligų požymius ir virusų išskyrimą į aplinką kaliciviruso sukeltos infekcijos atveju. Ji taip pat sumažina mirtingumą nuo panleukopenijos ir sunaikina kraujyje likusius FeLV.

Paruošus Purevax RCPCh FeLV, 1 ml sušvirkščiamas po oda. Pirmoji injekcija sušvirkščiama ne jaunesnėms kaip aštuonių savaičių katėms, o antroji injekcija – po trijų ar keturių savaičių. Jeigu kačiukai turi didelį kiekį antikūnų, paveldėtų iš motinos, pirmą kartą jie turi būti vakcinuojami nuo 12 savaičių amžiaus. Revakcinaciją nuo visų ligų katei reikia atlikti praėjus metams po pirmojo vakcinacijos kurso, o po to kasmet revakcinuojama nuo rinotracheito, kalicivirozės, chlamidiozės ir kačių leukemijos, ir kas trejus metus – nuo panleukopenijos.

Kaip veikia Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV yra vakcina. Vakcinos veikia, „išmokydamos“ imuninę sistemą (natūralią organizmo apsaugą) apsiginti nuo ligų. Purevax RCPCh FeLV sudėtyje yra nedideli kiekiai nusilpnintų ar neutralizuotų virusų ir bakterijų, sukeliančių aukščiau išvardintas ligas, taip pat du FeLV genai, vadinami env ir gag, įterpti į kitą užkratą pernešantį virusą (nešiotoją), vadinamą kanarėlių raupų virusu, kuris gaunamas rekombinantinės DNR technologijos būdu. Kanarėlių raupų virusai kačių organizme nesidaugina, tačiau jie gamina proteinus iš FeLV genų.

Sušvirkštus katei vakcinos, imuninė sistema atpažįsta nusilpnintus ar neutralizuotus virusus ir FeLV proteinus ir nusilpnintas bakterijas kaip „svetimus“, ir skatina antikūnų prieš juos susidarymą. Po to imuninė sistema, esant pakartotiniam šių virusų ar bakterijų poveikiui, sugeba daug greičiau pagaminti antikūnus. Antikūnai padeda apsisaugoti nuo šių virusų ar bakterijų sukeliamų ligų. Visą likusį gyvenimą katė, veikiama bet kurio iš šių virusų, arba išvengs infekcijos, arba infekcija bus daug lengvesnė.

Kaip buvo tiriamas Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV veiksmingumas buvo tiriamas, atlikus keletą tyrimų laboratorinėmis sąlygomis, kurių metu katės buvo vakcinuotos ir infekuotos virulentiniu herpes virusu, kalicivirusu, C. felis, parvovirusu arba leukemijos virusu. Praktinių Purevax RCPCh FeLV bandymų metu buvo tiriama bazinė vakcinacijos programa (2 injekcijos, tarp kurių turi praeiti 3-4 savaičių laikotarpis) ir busterinė vakcinacija (viena injekcija). Buvo tiriamos jaunos ir suaugusios įvairių veislių katės, bet ne kačiukai. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo antikūnų prieš vakcinoje esančius virusus ir bakterijas kiekis kraujyje, išskyrus FeLV komponentą, kurio veiksmingumas, siekiant išvengti infekcijos, buvo įrodytas kitų tyrimų metu.

Kokia Purevax RCPCh FeLV nauda atsiskleidė tyrimų metu?

Laboratorinėmis sąlygomis buvo įrodyta, kad Purevax RCPCh FeLV apsaugo nuo aukščiau išvardintų ligų. Atlikus praktinius bazinės vakcinacijos tyrimus, nustatytas padidėjęs antikūnų prieš kačių rinotracheito herpes virusą, kaliciviruso infekciją ir kačių panleukopeniją kiekis. Nebuvo galimybių nustatyti antikūnų prieš C. felis kiekio padidėjimą, kadangi jau tyrimo pradžioje kačių antikūnų kiekiai buvo padidėję. Busterinės vakcinacijos tyrimo metu antikūnų prieš kačių rinotracheito herpes virusą, kaliciviruso infekciją, kačių panleukopeniją ir C. felis kiekis išliko stabiliai didelis arba šiek tiek padidėjęs.

Kokia su Purevax RCPCh FeLV vartojimu siejama rizika?

Kai kuriais atvejais katėms išsivysto laikina apatija (susidomėjimo aplinka sumažėjimas) ir anoreksija (sumažėjęs apetitas), taip pat hipertermija (padidėjusi kūno temperatūra), kuri laikosi vieną ar dvi dienas. Gali pasireikšti lokali reakcija injekcijos vietoje, t. y., nežymus skausmas palietus, perštėjimas ar edema (patinimas), kuri išnyksta per vieną ar dvi savaites. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Purevax RCPCH FeLV, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.

Purevax RCPCh FeLV negalima vartoti katingoms katėms.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam informacinį lapelį arba etiketę. Vakcinos negali naudoti žmonės, kurių imuninė sistema yra silpna. Tokiems

žmonėms atsitiktinai įsišvirkštus vakcinos, reikia informuoti gydytoją, kad įsišvirkšta gyvos chlamidijų vakcinos.

Kodėl RCPCh FeLV buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) nusprendė, kad Purevax RCPCh FeLV, vartojamo aštuonių savaičių amžiaus ir vyresnių kačių aktyviai imunizacijai nuo aukščiau išvardintų ligų, nauda didesnė už keliamą riziką, ir rekomendavo suteikti Purevax RCPCh FeLV rinkodaros teisę. Naudos ir rizikos santykio apibūdinimą galima rasti šio EPAR 6 modulyje.

Kita informacija apie Purevax RCPCh FeLV:

Europos Komisija 205 m. vasario 23 d. bendrovei „MERIAL“ suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią Purevax RCPCh FeLV rinkodaros teisę.

Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2008 m. sausio 25 d.

Pastabos