Quadrisol (vedaprofen) - QM01AE90

Quadrisol

vedaprofenas

Šis dokumentas yra Quadrisol Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip agentūra vertino šį veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Quadrisol.

Praktinės informacijos apie Quadrisol naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Kas yra Quadrisol ir kam jis naudojamas?

Quadrisol – tai veterinarinis vaistas arkliams, skirtas malšinti skausmą ir mažinti uždegimą, kuriuos sukelia raumenų, kaulų ir sąnarių, taip pat kitų ne kaulų sričių pažeidimai (vadinamieji minkštųjų audinių pažeidimai). Quadrisol taip pat gali būti naudojamas pooperaciniam skausmui malšinti ir uždegimui mažinti. Vaisto sudėtyje yra veikliosios medžiagos vedaprofeno.

Kaip naudoti Quadrisol?

Gaminamas Quadrisol girdomasis gelis, kurio duodama du kartus per parą prieš šeriant gyvūną. Vaistas naudojamas ne ilgiau kaip dvi savaites. Prieš operaciją vaistą galima duoti likus ne mažiau kaip 3 val. iki operacijos. Gydymas tęsiamas ne ilgiau kaip savaitę. Kiekvienos dozės gelio kiekis nustatomas pagal gyvūno svorį.

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą.

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje.

Kaip veikia Quadrisol?

Quadrisol sudėtyje yra vedaprofeno. Jis priskiriamas vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) klasei. Vedaprofenas slopina fermentą ciklooksigenazę, kuris dalyvauja prostaglandinų gamyboje. Prostaglandinai yra medžiagos, sukeliančios uždegimą, skausmą ir karščiavimą, o vedaprofenas mažina šiuos pažeidimo požymius.

Kokia Quadrisol nauda nustatyta tyrimuose?

Quadrisol buvo tiriamas laboratoriniuose ir lauko tyrimuose. Atlikti tyrimai su daug arklių, kuriems pasireiškė kaulų, raumenų, kitų minkštųjų audinių ir sąnarių pažeidimai. Quadrisol geriamasis gelis gydė arklių raišumą ir minkštųjų audinių pažeidimus. Quadrisol poveikis buvo panašus kaip ir fluniksino meglumino arba fenilbutazono – kitų NVNU, kurie skiriami tokių ligų gydymui.

Kokia rizika siejama su Quadrisol naudojimu?

Quadrisol šalutiniai reiškiniai būdingi kitiems šios preparatų klasės (NVNU) vaistams: mieguistumas, burnos ertmės, skrandžio, žarnyno (įskaitant minkštas išmatas arba viduriavimą) ir inkstų pažeidimai. Pranešta apie arkliams pasireiškusios dilgėlinės atvejus. Nebeduodant vaisto, šalutiniai reiškiniai paprastai išnyksta.

Quadrisol negalima duoti arkliams, kurių sutrikusi skrandžio ir žarnyno funkcija, ar arkliams, sergantiems širdies, kepenų ir inkstų nepakankamumu. Vaisto negalima duoti jaunesniems kaip šešių mėnesių kumeliukams ar pieno duodančioms kumelėms.

Išsamus visų apribojimų sąrašas pateiktas informaciniame lapelyje.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Atsitiktinai susišvirkštus šio vaisto, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui?

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, gyvūno negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių maistui. Tai taip pat laikas, kurį, panaudojus vaistą, pieno negalima vartoti žmonių maistui.

Išlauka Quadrisol gydytų arklių mėsai yra 12 parų. Vaisto negalima naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Kodėl Quadrisol buvo patvirtintas?

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Quadrisol nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Quadrisol

Europos Komisija 1997 m. gruodžio 4 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Quadrisol registracijos pažymėjimą.

Išsamų Quadrisol EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą Quadrisol gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 balandžio mėn.

Pastabos