Quadrisol (vedaprofen) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AE90

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BELGIJA

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Quadrisol veiklioji medžiaga yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

veikli medžiaga

likutis

rūšys

 

audiniai

nuostatos

Vedaprofenas

Vedaprofenas

Kanopini

1 000 μg/kg

Inkstai

 

 

 

ai

100 μg/kg

Kepenys

 

 

 

 

50 μg/kg

Raumenys

 

 

 

 

20 μg/kg

Riebalai

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 p., yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Pastabos