Recocam (meloxicam) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AC06

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Cross Vetpharm Group, Ltd.

Broomhill Road,

Tallaght,

Dublin 24

Airija

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAIS DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Tiekimo ir naudojimo sąlygos ar apribojimai, taikomi rinkodaros teisės turėtojui Parduodama tik su veterinariniu receptu

Sąlygos ar apribojimai dėl saugaus ir veiksmingo vaisto naudojimo Netaikytina.

Kitos sąlygos

Farmakologinio budrumo sistema

Rinkodaros teisės turėtojas turi užtikrinti, kad farmakologinio budrumo sistema, aprašyta rinkodaros teisės paraiškos 1 dalyje, būtų įdiegta ir veiktų prieš vaisto pateikimą į rinką ir jam esant rinkoje.

C.DUOMENYS APIE DLK

Recocam 20 mg/ml, injekcinio tirpalo galvijams, kiaulėms ir arkliams veiklioji medžiaga yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

rūšys

 

audiniai

nuostatos

klasifikacija

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai,

20 µg/kg

Raumenys

Įrašo nėra

Vaistai nuo

 

 

ožkos,

65 µg/kg

Kepenys

 

uždegimo/

 

 

kiaulės,

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

triušiai,

 

 

 

vaistai nuo

 

 

arkliniai

 

 

 

uždegimo

 

 

Galvijai,

15 µg/kg

Pienas

 

 

 

 

ožkos

 

 

 

 

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 p., yra leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia.

Pastabos