RevitaCAM (meloxicam) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AC06

Updated on site: 30-Nov--0001

Vaisto pavadinimas: RevitaCAM
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Zoetis Belgium SA

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Abbott Logistics B.V,

Minervum 7201

4817 ZJ Breda

NYDERLANDAI

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

D.KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Farmakologinio budrumo sistema

Rinkodaros teisės turėtojas turi užtikrinti kartu su paraiška pateikiamos veterinarinio vaisto sąrankos I dalyje aprašytos farmakologinio budrumo sistemos buvimą ir funkcionavimą, prieš išleisdamas veterinarinį vaistą į rinką ir jam esant rinkoje.

Pastabos