Rheumocam (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Rheumocam
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS {15, 42, 100 ar 200 ml buteliuko dėžutė}

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 1,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra: 1,5 mg meloksikamo,

5 mg natrio benzoato.

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

15 ml

42 ml

100 ml

200 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Uždegimui mažinti ir skausmui malšinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto-raumenų ligoms.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Sušerti sumaišytą su ėdesiu.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Nenaudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas atkimšus – 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Sunaikinti pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/004

15 ml

 

EU/2/07/078/001

42 ml

 

EU/2/07/078/002

100 ml

EU/2/07/078/003

200 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 1 mg kramtomosios tabletės šunims

Rheumocam 2,5 mg kramtomosios tabletės šunims

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje kramtomojoje tabletėje yra:

veikliosios medžiagos: meloksikamo 1 mg meloksikamo 2,5 mg

3. VAISTO FORMA

Kramtomosios tabletės

4. PAKUOTĖS DYDIS

20 tablečių

100 tablečių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Šunims uždegimui mažinti ir skausmui malšinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sugirdyti

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/005

1 mg, 20 tablečių

 

 

 

EU/2/07/078/006

1 mg, 100 tablečių

 

 

EU/2/07/078/007

2,5 mg, 20 tablečių

 

EU/2/07/078/008

2,5 mg, 100 tablečių

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS {100 ar 250 ml buteliuko dėžutė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra: 15 mg meloksikamo,

5 mg natrio benzoato.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai.

6. INDIKACIJOS

Uždegimui mažinti ir skausmui malšinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto-raumenų ligoms.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti prieš šėrimą, sumaišytą su nedideliu pašaro kiekiu, ar tiesiai į burną. Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingoms kumelėms ir laktacijos metu.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas atkimšus – 3 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Davus veterinarinį vaistą gyvūnui, reikia sandariai užsukti buteliuką dangteliu, šiltu vandeniu išplauti matavimo švirkštą ir palikti išdžiūti.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Sunaikinti pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/009

100 ml

EU/2/07/078/010

250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS {20 ml, 50 ml, 100 ml ar 250 ml buteliuko dėžutė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo 20 mg/ml.

Etanolio (96 %) 159,8 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6. INDIKACIJOS

Galvijams

Ūminė kvėpavimo sistemos infekcinė liga.

Vyresnių nei vienos savaitės amžiaus veršelių ir jaunų nemelžiamų galvijų viduriavimas. Ūminis mastitas.

Kiaulėms

Neinfekciniai lokomotoriniai sutrikimai.

Septicemija ir toksemija po atsivedimo (MMA sindromas), naudojant kartu su antibiotikais.

Arkliams

Ūminiai bei lėtiniai raumenų ir skeleto sistemos sutrikimai. Skausmas, susijęs su diegliais.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams

Vieną kartą švirkšti s.c. ar i.v.

Kiaulėms

Vieną kartą švirkšti i.m. Jei reikia, praėjus 24 val., galima švirkšti antrą kartą.

Arkliams

Vieną kartą švirkšti i.v.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/011

20 ml

 

EU/2/07/078/012

50 ml

 

EU/2/07/078/013

100 ml

EU/2/07/078/014

250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

{10 ml, 20 ml ir 100 ml buteliuko dėžutė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo: 5 mg/ml.

Etanolio (96 %): 159,8 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

20 ml

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės

6. INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Šunims: gydyti, esant raumenų ir skeleto ligoms: švirkšti vieną kartą po oda; pooperaciniam skausmui mažinti: švirkšti vieną kartą į veną ar po oda.

Katėms: pooperaciniam skausmui mažinti: švirkšti vieną kartą po oda.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/015

10 ml

 

EU/2/07/078/016

20 ml

 

EU/2/07/078/017

100 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS {20 ml, 50 ml ar 100 ml buteliuko dėžutė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo 5 mg/ml.

Etanolio (96%) 159,8 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

20 ml

50 ml

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6. INDIKACIJOS

Galvijams

Ūminė kvėpavimo sistemos infekcinė liga.

Vyresnių nei vienos savaitės amžiaus veršelių ir jaunų nemelžiamų galvijų viduriavimas.

Kiaulėms

Neinfekciniai lokomotoriniai sutrikimai.

Su nedidelėmis minkštųjų audinių operacijomis, pvz., kastravimu, susijęs pooperacinis skausmas.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams

Vieną kartą švirkšti po oda ar į veną.

Kiaulėms

Vieną kartą švirkšti į raumenis. Jei reikia, praėjus 24 val., galima švirkšti antrą kartą. Prieš operaciją vieną kartą švirkšti į raumenis

Būtina tiksliai dozuoti, naudoti tinkamą dozavimo prietaisą ir nustatyti kūno svorį.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/018

20 ml

 

EU/2/07/078/019

50 ml

 

EU/2/07/078/020

100 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS Kartoninė dėžutė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 330 mg, granulės arkliams.

Meloksikamas.

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienas pakelis yra: 330 mg meloksikamo.

3. VAISTO FORMA

Granulių paketėlį.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 paketėliai.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai.

6. INDIKACIJOS

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Administruoti su maistu.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Kiekviename paketėlyje yra viena dozė arkliui, sveriančiai nuo 500 - 600 kg, o dozė turi būti padalinta į mažesnes dozes.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/021.

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

{100 ml ir 200 ml buteliukų etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 1,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra: 1,5 mg meloksikamo,

5 mg natrio benzoato.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

200 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Uždegimui mažinti ir skausmui malšinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto-raumenų ligoms.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

Sušerti sumaišytą su ėdesiu.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Nenaudoti vaikingoms kumelėms ir laktacijos metu.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas atkimšus – 6 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Sunaikinti pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/002

100 ml

EU/2/07/078/003

200 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

{15 ml ar 42 ml buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 1,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Meloksikamo 1,5 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

15 ml

42 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Sušerti sumaišytą su ėdesiu.

5.IŠLAUKA

Nenumatyta.

6.SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas atkimšus – 6 mėn.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ

Lizduotė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 1 mg, kramtomosios tabletės šunims

Rheumocam 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

3.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

{100 ml ir 200 ml buteliukų etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra: 15 mg meloksikamo,

5 mg natrio benzoato.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai.

6. INDIKACIJOS

Uždegimui mažinti ir skausmui malšinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto-raumenų ligoms.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

Duoti prieš šėrimą, sumaišytą su nedideliu pašaro kiekiu, ar tiesiai į burną. Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingoms kumelėms ir laktacijos metu.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas atkimšus – 3 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Davus veterinarinį vaistą gyvūnui, reikia sandariai užsukti buteliuką dangteliu, šiltu vandeniu išplauti matavimo švirkštą ir palikti išdžiūti.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Sunaikinti pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/009

100 ml

EU/2/07/078/010

250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

{50 ml, 100 ml ir 200 ml buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo 20 mg/ml.

Etanolio (96 %) 159,8 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6. INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams:

s.c. ar i.v.

Kiaulėms:

i.m.

Arkliams:

i.v.

8. IŠLAUKA

Išlauka

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/012

50 ml

 

EU/2/07/078/013

100 ml

EU/2/07/078/014

250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

{20 ml buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Meloksikamo 20 mg/ml.

Etanolio (96 %) 159,8 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams:

s.c. ar i.v.

Kiaulėms:

i.m.

Arkliams:

i.v.

5. IŠLAUKA

Išlauka

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros. Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d. Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

{100 ml buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo: 5 mg/ml.

Etanolio (96 %): 159,8 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės

6. INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Šunims: gydyti, esant raumenų ir skeleto ligoms: švirkšti vieną kartą po oda; pooperaciniam skausmui mažinti: švirkšti vieną kartą į veną ar po oda.

Katėms: pooperaciniam skausmui mažinti: švirkšti vieną kartą po oda.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/017

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

{10 ml, 20 ml buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Meloksikamo: 5 mg/ml.

Etanolio (96%): 159,8 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

20 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: i.v. ar s.c.

Katėms: s.c.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d. Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

{100 ml buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo 5 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6. INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c. ar i.v.

Kiaulėms: i.m.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Airija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/07/078/020

100 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

{20 ml, 50 ml buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Meloksikamo 5 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

50 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c. ar i.v.

Kiaulėms: i.m.

5. IŠLAUKA

Išlauka

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Paketėlis

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rheumocam 330 mg, granulės arkliams meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Meloksikamo 330 mg.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti su pašaru.

5. IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}.

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}.

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos