Trocoxil (mavacoxib) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AH 92

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) Italija

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos