Veraflox (pradofloxacin) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QJ01MA97

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Veraflox
ATC: QJ01MA97
Sudėtis: pradofloxacin
Gamintojas: Bayer Animal Health GmbH; 

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Strasse 324 D-24106 Kiel

Vokietija

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos