Veraflox (pradofloxacin) – ženklinimas - QJ01MA97

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Veraflox
ATC: QJ01MA97
Sudėtis: pradofloxacin
Gamintojas: Bayer Animal Health GmbH; 

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 lizduotė (1 x 7 tabletės po 15 mg) Kartoninė dėžutė, kurioje yra 3 lizduotės (3 x 7 tabletės po 15 mg) Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 lizduočių (10 x 7 tabletės po 15 mg) Kartoninė dėžutė, kurioje yra 20 lizduočių (20 x 7 tabletės po 15 mg)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 15 mg tabletės šunims ir katėms pradofloksacinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje tabletėje yra 15 mg pradofloksacino.

3.VAISTO FORMA

Tabletės

4.PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

21 tabletė

70 tablečių

140 tablečių

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tiksu veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vokietija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/107/001 7 tabletės

EU/2/10/107/002 21 tabletė

EU/2/10/107/003 70 tablečių

EU/2/10/107/004 140 tablečių

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 lizduotė (1 x 7 tabletės po 60 mg) Kartoninė dėžutė, kurioje yra 3 lizduotės (3 x 7 tabletės po 60 mg) Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 lizduočių (10 x 7 tabletės po 60 mg) Kartoninėje dėžutė, kurioje yra 20 lizduočių (20 x 7 tabletės po 60mg)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 60 mg tabletės šunims pradofloksacinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje tabletėje yra 60 mg pradofloksacino.

3. VAISTO FORMA

Tabletės

4. PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

21 tabletė

70 tablečių

140 tablečių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/ metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/107/005 7 tabletės

EU/2/10/107/006 21 tabletė

EU/2/10/107/007 70 tablečių

EU/2/10/107/008 140 tablečių

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 lizduotė (1 x 7 tabletės po 120 mg) kartoninė dėžutė, kurioje yra 3 lizduotės (3 x 7 tabletės po 120 mg) kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 lizduočių (10 x 7 tabletės po 120 mg) kartoninė dėžutė, kurioje yra 20 lizduočių (20 x 7 tabletės po 120 mg)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 120 mg tabletės šunims pradofloksacinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje tabletėje yra 120 mg pradofloksacino.

3. VAISTO FORMA

Tabletės

4. PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

21 tabletė

70 tablečių

140 tablečių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/107/009 7 tabletės

EU/2/10/107/010 21 tabletė

EU/2/10/107/011 70 tablečių

EU/2/10/107/012 140 tablečių

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

Aliumininės lizdinės plokštelės po 7 tabletes (15 mg)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 15 mg tabletės pradofloxacin

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer

3.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

Aliumininės lizdinės plokštelės po 7 tabletes (60 mg)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 60 mg tabletės pradofloxacin

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

Aliumininės lizdinės plokštelės po 7 tabletes (120 mg)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 120 mg tabletės pradofloxacin

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Sulankstoma kartoninė dėžutė, kurioje yra DTPE buteliukas (15 ml geriamoji suspensija)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 25 mg/ml geriamoji suspensija katėms pradofloksacinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Pradofloksacinas 25 mg/ml

Konservantas: sorbo rūgštis (E200)

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija

4. PAKUOTĖS DYDIS

15 ml buteliukas ir 3 ml dozavimo švirkštas

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sugirdyti.

Prieš naudojimą gerai suplakti.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Naudojimo metu vengti užteršimo.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 3 mėnesius.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vokietija

16.REGISTRUOTOJONUMERIS (-IAI)

EU/2/10/107/013

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Buteliuko etiketė (15 ml geriamoji suspensija)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 25 mg/ml geriamoji suspensija katėms. pradofloksacinas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Pradofloksacinas 25 mg/ml

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

15 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Sugirdyti.

Prieš naudojimą gerai suplakti.

5.SERIJOS NUMERIS

Serija{numeris}

6.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti iki________

7.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Sulankstoma kartoninė dėžutė, kurioje yra DTPE buteliukas (30 ml geriamoji suspensija)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 25 mg/ml geriamoji suspensija katėms pradofloksacinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Pradofloksacinas 25 mg/ml

Konservantas: sorbo rūgštis (E200)

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija

4. PAKUOTĖS DYDIS

30 ml buteliukas

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sugirdyti.

Prieš naudojimą gerai suplakti.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Naudojimo metu vengti užteršimo.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 3 mėnesius.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/107/014

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Buteliuko etiketė (30 ml geriamoji suspensija)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Veraflox 25 mg/ml geriamoji suspensija katėms pradofloksacinas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Pradofloksacinas 25 mg/ml

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

30 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Sugirdyti.

Prieš naudojimą gerai suplakti.

5. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

6. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti iki________

7. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos