Bravecto (Fluralaner) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP53BX05

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

Košļājamās tabletes

Intervet GesmbH Siemensstrasse 107 1210 Vienna Austrija

Šķīdums pilināšanai uz ādas

Intervet UK Limited Walton Manor, Walton, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK7 7AJ Lielbritānija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams.

D.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Farmakovigilances nosacījumi:

Periodiskā drošības ziņojuma (PSUR) cikls jāsāk ar iesniegšanu pirmos divus gadus par 6 mēnešu periodiem (ziņojumā iekļauj informāciju par visiem reģistrētajiem zāļu iepakojumiem), turpmākajos divos gados ziņojumu iesniedz par gada periodu, pēc tam turpinot ziņojumu iesniegšanu par trīs gadu periodiem. Nākamā PSUR datu apkopošanas perioda beigas (DAP) ir 2016. gada 31. augusts.

Komentārus