Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP53AX65

A.RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

MERIAL

4, Chemin du Calquet

FR- 31000 Toulouse Cedex Francija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MRLs ZIŅOJUMS

Nav piemērojams.

Komentārus