Ražotājs - D

Sugas Ražotājs Zāļu nosaukums ATĶ Viela
TeļiCūkas Dopharma Research B.V. Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
Suņi Dechra Limited Zycortal / 2 / 3 / 4 / 5 QH02AA03 desoxycortone pivalate