Easotic (hydrocortisone aceponate /miconazole...) - QS02CA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Easotic
ATĶ: QS02CA03
Viela: hydrocortisone aceponate /miconazole nitrate / gentamicin sulphate
Ražotājs: Virbac

EASOTIC

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Easotic?

Easotic satur trīs aktīvās vielas: hidrokortizona aceponātu, mikonazola nitrātu un gentamicīna sulfātu. Šīs zāles ir balta ausu pilienu suspensija suņiem. Tās ir pieejamas 10 ml pudelītē.

Kāpēc lieto Easotic?

Easotic lieto, lai ārstētu suņus, kas cieš no akūtām vai atkārtotām ausu infekcijas (otitis externa) epizodēm. Zāles lieto reizi dienā piecas dienas. Deva ir 1 ml, ko ievada tieši ausī, vienreiz nospiežot uz sūkņa, kas pievienots pudelītei. Pirms ārstēšanas auss iekšiene jāiztīra un jānosusina, kā arī jānogriež liekie mati.

Easotic darbojas?

Ausu infekciju suņiem var izraisīt baktērijas vai sēnītes. Infekcijas rezultātā bieži rodas auss (ausu) iekaisums (apsārtums, uztūkums un nieze). Divas Easotic aktīvās vielas – mikonazola nitrāts un gentamicīna sulfāts – iedarbojas pret infekcijas izraisītāju, bet trešā viela – hidrokortizona aceponāts – iedarbojas pret iekaisumu.

Hidrokortizona aceponāts ir glikokortikosteroīds, kas palīdz samazināt iekaisumu un niezi. Mikonazola nitrāts ir pretsēnīšu līdzeklis, kas darbojas, kavējot ergosterola veidošanos, kas ir svarīga sēnīšu šūnu sieniņu sastāvdaļa. Bez ergosterola sēnītes iet bojā vai tiek kavēta to izplatīšanās. Gentamicīna sulfāts ir antibiotika, kas pieder aminoglikozīdu grupai. Tas darbojas, neļaujot baktērijām veidot olbaltumvielas. Tas liedz baktērijām augt, kā rezultātā tās iet bojā.

Kā noritēja Easotic izpēte?

Easotic iedarbība suņiem tika pētīta gan laboratorijā, gan arī lauka pētījumos. Tika veikts viens liels lauka pētījums dažādos Eiropas centros. Pētījumā Easotic efektivitāti salīdzināja ar tādu ausu pilienu efektivitāti, kas satur trīs līdzīgas aktīvās vielas suņiem ar akūtu vai atkārtotu baktēriju vai sēnīšu infekciju. Katrā grupā bija vienāds dažādu šķirņu, vecumu, dzimumu un svara suņu skaits.

Kāds ir Easotic iedarbīgums šajos pētījumos?

Easotic ieteiktajā devā un pēc piecu dienu ilgas ārstēšanas bija tikpat iedarbīgas kā salīdzinājumam izmantotās zāles ausu infekcijas simptomu (apsārtuma, uztūkuma, izdalījumu no auss un diskomforta) mazināšanā. Zāles bija labi panesamas.

Kāds pastāv risks, lietojot Easotic?

Neliels auss apsārtums ir novērots 2% suņu. Auss preparāta lietošana var būt saistīta ar dzirdes traucējumiem. Šādi traucējumi parasti ir īslaicīgi, turklāt galvenokārt vecākiem suņiem.

Easotic nedrīkst lietot suņiem, kam ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu, gadījumos, ja bungādiņa ir pārplīsusi, vienlaicīgi ar citām zālēm, kas var kaitēt ausij, kā arī suņiem ar parazitāru invāziju, ko sauc par ģeneralizētu demodekozi (kašķi).

Pilns visu Easotic izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas dod šīs zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Ja zāles nejauši nokļūst uz ādas vai acīs, tās nekavējoties jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu. Ja cilvēks nejauši norijis zāles, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un ārstam jāuzrāda lietošanas pamācība vai etiķete.

Kāpēc Easotic tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka dzīvnieka ieguvums, lietojot Easotic suņiem akūta otitis externa un akūtu atkārtotu otitis externa saasinājumu gadījumā, ko saista ar baktērijām, kas ir jutīgas pret gentamicīnu, un sēnītēm, kas ir jutīgas pret mikonazolu, jo īpaši pret Malassezia pachydermatis, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Easotic reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir aplūkota šā EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Easotic.

Eiropas Komisija 20/11/2008 izsniedza Easotic reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Virbac S.A. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2008. gada novembrī.

Komentārus