Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Fevaxyn Pentofel
ATĶ: QI06AL01
Viela: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Ražotājs: Zoetis Belgium SA; 
An agency of the European Union

Fevaxyn Pentofel

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu. Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel ir vakcīna kaķiem. Tā ir injekcijas šķīdums pilnšļircē. Fevaxyn Pentofel satur šādus inaktivētus vīrusus: kaķu panleikopēnijas vīrusu, kaķu rinotraheīta vīrusu, kaķu kalicivīrusu, kaķu leikēmijas vīrusu, kā arī inaktivētu baktēriju, kaķu Chlamydophila felis.

Kāpēc lieto Fevaxyn Pentofel?

Fevaxyn Pentofel lieto, lai imunizētu veselus kaķus no 9 nedēļu vecuma pret kaķu panleikopēniju un kaķu leikēmiju, kā arī pret elpceļu slimībām, ko izsauc kaķu rinotraheīta vīruss, kaķu kalicivīruss un kaķu Chlamydophila felis.

Pilnšļirces saturu sakrata un ievada ar subkutānu (zemādas) injekciju. Kaķiem no 9 nedēļu vecuma ievada divas devas ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu. Kaķēniem, kas dzīvo kaķu leikēmijas vīrusa augsta riska zonās, un kuriem pirmā deva tika ievadīta pirms 12 nedēļu vecuma sasniegšanas, iesaka ievadīt papildu devu. Pēc tam Fevaxyn Pentofel ievada vienreiz gadā.

Kā Fevaxyn Pentofel darbojas?

Fevaxyn Pentofel satur nelielu daudzumu četru inaktivētu vīrusu un vienu inaktivētu baktēriju. Pēc injekcijas šī mazā deva palīdz kaķa imūnsistēmai atpazīt un uzbrukt šiem vīrusiem un baktērijai. Kad vēlākajā dzīvē kaķis saskaras ar šiem vīrusiem, tas vai nu neinficēsies vai arī infekcija būs daudz mazāk nopietna.

Kā noritēja Fevaxyn Pentofel izpēte?

Tika pētīta Fevaxyn Pentofel iedarbība pret kaķu leikēmiju, elpceļu slimībām, ko izraisa kaķu rinotraheīta vīruss, kaķu kalicivīruss un kaķu Chlamydophila felis, kā arī pret slimību, ko izraisa kaķu panleikopēnijas vīruss.

Turklāt datus no pētījumiem ar dažādu šķirņu kaķiem izmantoja, lai novērotu Fevaxyn Pentofel blakusparādības pēc pirmās un otrās vakcinācijas.

Kāds ir Fevaxyn Pentofel iedarbīgums šajos pētījumos?

Tika parādīts, ka Fevaxyn Pentofel ir efektīvs pret kaķu leikēmiju, elpceļu slimībām, ko izraisa kaķu rinotraheīta vīruss, kaķu kalicivīruss un kaķu Chlamydophila felis, kā arī pret slimību, ko izraisa kaķu panleikopēnijas vīruss.

Pētījumā blakusparādību novērošanai konstatēja, ka pēc pirmās vakcinācijas blakusparādības nebija 94,2 % kaķu, un pēc otrās vakcinācijas blakusparādības nebija 99 % kaķu.

Kādas ir Fevaxyn Pentofel blakusparādības?

Dažiem vakcinētajiem kaķiem parādās reakcija pret vakcīnu, tostarp pārejošs drudzis, vemšana, anoreksija (neēšana) un/vai depresija, kas parasti izzūd 24 stundu laikā.

Dažreiz injekcijas vietā ir satūkums, sāpes, prurīts (nieze) un matu izkrišana. Ļoti retos gadījumos ir anafilaktiska reakcija (smaga alerģija) ar tūsku (šķidrumu zem ādas), prurītu, elpošanas un sirdsdarbības traucējumiem, smagiem gremošanas trakta simptomiem vai šoku pirmajās stundās pēc vakcinācijas.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nāk saskarē ar dzīvnieku?

Fevaxyn Pentofel satur minerāleļļu. Nejauša injicēšana var izsaukt stipras sāpes un satūkumu, sevišķi, ja injekcija izdarīta locītavā vai pirkstā – retos gadījumos ar pirksta zudumu. Ja kādam nejauši injicē šīs zāles, nekavējoties jāvēršas pēc ārsta palīdzības, pat ja injicēts ļoti mazs daudzums. Ārstam ir jāparāda lietošanas pamācība. Ja sāpes nepāriet 12 stundu laikā pēc ārsta apskates, pie ārsta jāvēršas atkārtoti.

Kāpēc Fevaxyn Pentofel tika apstiprināts?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) vienojās, ka veselu kaķu imunizācijā pret kaķu vīrusiem no 9 nedēļu vecuma Fevaxyn Pentofel sniegtais ieguvums ir lielāks par risku. Komiteja ieteica izsniegt Fevaxyn Pentofel reģistrācijas apliecību. Ieguvumu/riska samērs ir izklāstīts šā EPAR zinātnisko iztirzājumu.

Cita informācija par Fevaxyn Pentofel:

Eiropas Komisija 1997. g. 5. februārī izsniedza Fevaxyn Pentofel reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz ārējā iepakojuma.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 2013.gada jūnijs.

Komentārus