Panacur AquaSol (fenbendazole) - QP52AC13

Raksts satur

Panacur AquaSol

fenbendazols

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Panacur AquaSol

?

Panacur AquaSol ir zāles, kas satur aktīvo vielu fenbendazolu. Tās ir pieejamas kā suspensija (200 mg/ml) iekšķīgai lietošanai, ko pievieno cūku un cāļu dzeramajam ūdenim.

Kāpēc lieto Panacur AquaSol?

Panacur AquaSol lieto trīs veidu apaļtārpu infekciju ārstēšanai cūku zarnās un to kontrolei:

Ascaris suum (pieaugušu tārpu, zarnu un migrējošās kāpuru stadija);

Oesophagastomum tārpi (pieaugušu tārpu stadija);

Trichuris suis (pieaugušu tārpu stadija).

Panacur AquaSol lieto divu veidu apaļtārpu izraisītu infekciju cāļu zarnās ārstēšanai:

Ascaridia galli (L5 un pieaugušu tārpu stadijas);

Heterakis gallinarum (L5 un pieaugušu tārpu stadijas);

Cūkām Panacur AquaSol pievieno dzeramajam ūdenim apjomā, kas nodrošina katru cūku ar 2,5 mg fenbendazola uz vienu ķermeņa masas kilogramu dienā; tas jādara divas dienas pēc kārtas, ārstējot un kontrolējot Ascaris suum and Oesophagostomum infekcijas, un trīs dienas pēc kārtas, lai ārstētu un kontrolētu Trichuris suis infekcijas. Pievienojamais daudzums ir atkarīgs no visu ārstējamo cūku

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

kopējās ķermeņa masas, pievienojot 2,5 mg fenbendazola uz vienu ķermeņa masas kilogramu katru ārstēšanas dienu (attiecīgi divas vai trīs dienas pēc kārtas).

Vistām Panacur AquaSol pievieno dzeramajam ūdenim apjomā, kas nodrošina katru cāli ar 1 mg fenbendazola uz vienu ķermeņa masas kilogramu dienā. Tas jādara piecas dienas pēc kārtas.

Pirms ļaut dzīvniekiem piekļūt ārstnieciskajam ūdenim, ūdens padeves sistēma jānosusina un jāizskalo ar ārstniecisko ūdeni.

Panacur AquaSol darbojas?

Panacur AquaSol aktīvā viela fenbendazols ir izplatīts antihelmintisks līdzeklis – viela, kas iedarbojas pret helmintiem (parazīttārpiem). Fenbendazols kavē cauruļveida struktūru ("mikrocaurulīšu") veidošanos tārpu šūnās, kas nepieciešamas dzīvībai svarīgu funkciju veikšanai, piemēram barības vielu uzņemšanai un pārvietošanai, kā arī šūnu dalīšanās procesā. Tā rezultātā šūnas nespēj dalīties un galu galā iet bojā.

Zāles ir efektīvas pret tārpiem un to oliņām.

Kā noritēja Panacur AquaSol izpēte?

Panacur AquaSol iedarbību pārbaudīja trijos lauka pētījumos ar cūkām.Pirmajā pētījumā bija iesaistītas 432 cūkas, kas inficētas ar Ascaris suum, un otrajā pētījumā bija iesaistītas 102 cūkas, kas inficētas ar Oesophagostomum sugas tārpiem. Abos pētījumos dzīvnieki saņēma vai nu Panacur AquaSol terapiju vai nesaņēma zāles vispār. Trešajā pētījumā 254 cūkas, kas inficējušās ar Trichuris suis, tika ārstētas ar Panacur AquaSol vai netika ārstētas vispār. Efektivitātes rādītājs bija dzīvnieku izkārnījumi bez oliņām.

Panacur AquaSol efektivitāti arī pārbaudīja lauka pētījumā ar cāļiem, ko audzē pārtikas olu iegūšanai vai gaļas iegūšanai un kas inficējušies ar Ascaridia galli vai Heterakis gallinarum. Pasākuma efektivitāti apstiprināja zarnu tārpu samazināšanās attiecīgajam cāļu skaitam.

Kāds ir Panacur AquaSol iedarbīgums šajos pētījumos?

Pēc ārstēšanas ar Panacur AquaSol cūku izkārnījumos netika atrastas ne Ascaris suum, ne Oesophagostomum oliņas. Trešajā pētījumā tika novērots, ka pēc ārstēšanas ar Panacur AquaSol Trichuris suis oliņu daudzums cūku izkārnījumos bija samazinājies par 90 %.

Pēc ārstēšanas ar Panacur AquaSol cāļu izkārnījumos Ascaridia galli tārpu daudzums bija samazinājies par 91 % un Heterakis gallinarum. — par 98 %.

Kāds pastāv risks, lietojot Panacur AquaSol?

Šobrīd nav zināmas ar Panacur AquaSol lietošanu saistītas blakusparādības. Panacur AquaSol vai līdzīga antihelmintiska līdzekļa atkārtota lietošana var radīt rezistenci. Nedrīkst pieļaut šo zāļu nonākšanu ārējās ūdens tilpnēs, jo tās var kaitēt ūdens organismiem.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personām, kuras ievada zāles vai saskaras ar dzīvnieku?

Panacur AquaSol var būt toksiskas, ja tās nonāk cilvēka organismā. Personai, kas ievada Panacur AquaSol, jāizvairās no zāļu nonākšanas saskarē ar ādu, acīm un gļotādu, jo tās var izraisīt reakciju, tai skaitā ādas kairinājumu. Rīkojoties ar šīm zālēm un tīrot mērierīces, ir vienmēr jāvalkā cimdi. Pēc zāļu lietošanas ir jānomazgā rokas. Ja zāles nejauši nonāk saskarē ar ādu vai acīm, attiecīgā vieta

nekavējoties jānoskalo ar ūdeni un notraipītais apģērbs jānovelk. Rīkojoties ar Panacur AquaSol, grūtniecēm ir jābūt .īpaši piesardzīgām, lai nelabvēlīgi neietekmētu vēl nedzimušā bērna attīstību.

Cik ilgam laikam jāpaiet, līdz dzīvnieku drīkst nokaut un lietot cilvēku uzturā (izdalīšanās periods)?

Izdalīšanās periods ir laiks pēc zāļu ievadīšanas līdz brīdim, kad ārstētos dzīvniekus drīkst nokaut un gaļu lietot cilvēku uzturā. Tas arī ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas, lai olas būtu lietojamas cilvēku uzturā.

Panacur AquaSol izdalīšanās periods cūku gaļai un subproduktiem ir četras dienas. Izdalīšanās periods cāļu gaļai un subproduktiem ir sešas dienas, un olām tas ir nulle dienu.

Kāpēc Panacur AquaSol tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi, lietojot Panacur AquaSol saskaņā ar apstiprinātajām indikācijām, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Panacur AquaSol reģistrācijas apliecību. Informāciju par ieguvumu un riska attiecību var aplūkot šā EPAR zinātnisko apspriežu modulī.

Cita informācija par Panacur AquaSol

Eiropas Komisija 2011. gada 9. decembrī izsniedza Panacur AquaSol reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2014. gada janvārī.

Komentārus