Panacur AquaSol (fenbendazole) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP52AC13

A.RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Veterināro zāļu Panacur Aquasol aktīvā viela ir iekļauta atļauto vielu sarakstā, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā:

Farmakoloģiski

Marķieratliek-

Dzīvnieku

MRL

Mērķaudi

Citi

Terapeitiskā

aktīvā viela

viela

suga

 

 

nosacījumi

klasifikācija

Fenbendazols

Ekstrahējamo

Visas

50 µg/kg

Muskuļaudi

Cūkām un

Pretparazitāri

 

atliekvielu

produktīvo

50 µg/kg

Taukaudi

mājputniem

līdzekļi/

 

summa, kas var

dzīvnieku

500 µg/kg

Aknas

taukaudu

Līdzekļi pret

 

tikt oksidēti

sugas,

50 µg/kg

Nieres

MRL

endoparazītiem

 

līdz

izņemot

10 µg/kg

Piens

attiecas uz

 

 

oksfendazola

zivis

1300 µg/kg

Olas

‘ādu un

 

 

sulfonam

 

 

 

taukaudiem

 

 

 

 

 

 

dabīgā

 

 

 

 

 

 

proporcijā’

 

Palīgvielas, kas minētas zāļu apraksta 6.1.apakšpunktā vai nu ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā noteikts, ka MRLs nav nepieciešams vai arī minētās palīgvielas neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto veterināro zāļu sastāvā.

Komentārus