Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Lietošanas instrukcija - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax FeLV
ATĶ: QI06AD
Viela: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Ražotājs: Merial

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Purevax FeLV

Suspensija injekcijai kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIJA

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax FeLV

Suspensija injekcijai kaķiem

3.AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Kaķu leikēmijas vīrusa (Fe LV) rekombinēts kanārijputnu baku vīruss (vCP97) ≥ 10 7.2 CCID50 (50% inficējošā deva šūnu kultūrā)

4.INDIKĀCIJA(-AS)

Aktīvai kaķu imunizācijai no 8 nedēļu vecuma pret kaķu leikēmiju, lai novērstu persistējošu virēmiju un ar slimību saistītās klīniskās pazīmes.

Imunitāte iestājas 2 nedēļas pēc primārā vakcinācijas kursa. Imunitāte ilgums 1 gads pēc pēdējās vakcinācijas.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot grūsniem dzīvniekiem.

Neiesaka lietot laktējošiem dzīvniekiem.

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Injekcijas vietā var veidoties pārejošs neliels (< 2 cm) mezgliņš, kas izzūd 1 līdz 4 nedēļu laikā. Īslaicīga letarģija un hipertermija, ko var novērot 1 dienu, ļoti reti līdz 2 dienām.

Izņēmuma gadījumos var novērot pastiprinātas jutības reakcijas, kuru gadījumā ir jāpielieto piemērota simptomātiskā ārstēšana.

Ja novērojat kādas blakusparādības, lūdzam par tām ziņot savam veterinārārstam.

7.MĒRĶA SUGAS

Kaķi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Subkutānai lietošanai

Ievada vienu 1 ml devu saskaņā ar šādu grafiku:

Pamatvakcinācija:

pirmā injekcija: no 8 nedēļu vecuma,

 

otrā injekcija: 3 līdz 5 nedēļas vēlāk.

Revakcinācija:

1 reizi gadā

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Labi saskalot pirms lietošanas.

Pieejamie dati par drošuma un iedarbīguma pētījumiem norāda, ka šo vakcīnu var jaukt un ievadīt ar Merial neadjuvantēto vakcīnu (dažādās kaķu rinotraheīta kombinācijās, kalicivirozi, panleikopēniju un hlamīdijas komponentiem).

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.SPECIĀLI NORĀDĪJUMI UZGLABĀŠANAI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu 2°C – 8°C.

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

Izlietot nekavējoties pēc primārā iepakojuma caurduršanas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma..

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Ieteicams pirms vakcinācijas noteikt FeLV antigēna klātbūtni asinīs.

Fe LV pozitīvu kaķu vakcinācijai nav efekta.

Ja notikusi nejauša injicēšana sev, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojumu ārstam.

Pieejamie dati par drošuma un iedarbīguma pētījumiem norāda, ka šo vakcīnu var ievadīt vienā dienā, bet nesajaucot, ar Merial adjuvantētām vakcīnām (kaķu virusālais rinotraheīta, kalici, panleukopēnijas un trakumsērgas vīrusi dažādās kombinācijās).

Pieejamie dati par drošuma un iedarbīguma pētījumiem norāda, ka šo vakcīnu var jaukt ar virkni Merial neadjuvantēto vakcīnu ( kaķu virusālā rinotraheīta, kalici, panleikopēnijas vīrusi un hlamidiozes dažādās kombinācijās) un/ vai ievadīt vienā dienā, bet nesajaucot, ar Merial adjuvantētām vakcīnām pret trakumsērgu.

Pārdozējot netika novērotas citas nevēlamas blakusparādības kā tās, kas aprakstītas sadaļā „Nevēlamas blakusparādības”.

Nelietot maisījumā ar citām vakcīnām vai imunoloģiskām veterinārām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumus iznīcina vārot, sadedzinot vai iemērcot piemērotā, kompetentu iestāžu atzītā dezinfekcijas līdzeklī.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (European Medicines Agency) tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

15.CITA INFORMĀCIJA

Vakcīna pret kaķu leikēmiju.

Vakcīnas celms ir rekombinēts kanārijputnu baku vīruss ar FeLV-A env un gag gēniem. Lauka apstākļos infekcioza ir tikai A apakšgrupa, un imunizācija pret A apakšgrupu nodrošina pilnu aizsardzību pret A, B un C apakšgrupām. Pēc vakcinācijas vīruss nodrošina aizsargolbaltumvielu veidošanos, bet kaķa organismā nevairojas. Tā rezultātā vakcīna rada imunitāti pret kaķu leikēmijas vīrusu.

Plastikāta kaste satur 10, 20 vai 50 pudeles.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Komentārus