Reconcile (fluoxetine) - QN06AB03

Reconcile

fluoksetīns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Reconcile. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Reconcile lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Reconcile lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kas ir Reconcile un kāpēc tās lieto?

Reconcile ir veterināras zāles, ko lieto kā līdzekli tādu suņu ārstēšanai, kuriem ir uzvedības problēmas, ko rada nošķirtība no saviem īpašniekiem vai mājām, vai arī no citiem suņiem (nošķiršanas nemiers). Pie šādām problēmām var minēt īpašuma bojāšanu, pārmērīgu riešanu, kā arī nevietā izdarītu defekāciju un urinēšanu mājās.

Reconcile ir jādod tikai kombinācijā ar uzvedības terapiju. Tās satur aktīvo vielu fluoksetīnu.

Kā lieto Reconcile?

Reconcile ir pieejamas tabletēs (8, 16, 32 un 64 mg), un tās var iegādāties tikai pret recepti. Tablešu stiprums ir jāizvēlas atkarībā no suņa svara. Tabletes tiek dotas vienreiz dienā. Simptomu uzlabošanās ir sagaidāma vienas līdz divu nedēļu laikā. Ja četru nedēļu laikā nenovēro uzlabošanos, veterinārārstam jāapsver citas ārstēšanas iespējas.

Plašāka informācija ir pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Reconcile darbojas?

Fluoksetīns ir antidepresants. Tas darbojas, palielinot neirotransmitera serotonīna līmeņus centrālajā nervu sistēmā. Neirotransmiters ir viela, kas ļauj blakus esošajām nervu šūnām savā starpā sazināties. Tā kā zemi serotonīna līmeņi var būt saistīti ar depresiju un nemieru, to palielināšana var palīdzēt suņiem justies mierīgākiem, tādējādi uzlabojot uzvedību suņiem ar nošķiršanas problēmām.

Kādas bija Reconcile priekšrocības šajos pētījumos?

Divās Eiropas valstīs tika veikts lauka pētījums ar lielu skaitu suņu, kuriem ārstēja nošķirtības nemieru. Visi suņi saņēma biheiviorālu terapiju, un tos ārstēja vai nu ar Reconcile, vai klomipramīnu (citām zālēm, ar ko ārstē suņus ar nošķirtības problēmām). Galvenais efektivitātes mērs bija izmaiņas katrā no deviņām uzvedībām, ko atzina par raksturīgiem nošķirtības nemiera rādītājiem suņiem. Pētījumā pierādīja, ka Reconcile ir tikpat efektīvas kā klomipramīns. Pēc astoņu nedēļu ārstēšanas divām nošķiršanas nemiera uzvedībām novēroja būtisku uzlabošanos Reconcile grupā (attiecībā uz nevietā izdarītu defekāciju un destruktīvu uzvedību).

Kāds risks pastāv, lietojot Reconcile?

Visbiežāk novērotās Reconcile blakusparādības (vairāk nekā 1 sunim no 10) ir apetītes zudums un letarģija (enerģijas trūkums). Citas bieži novērotas Reconcile blakusparādības (mazāk nekā 1 sunim no 10) ir urinēšanas problēmas (urīnpūšļa iekaisums, kontroles trūkums urinējot, nespēja pilnībā iztukšot urīnpūsli, arī sāpes un grūtības urinēšanas laikā), kā arī koordinācijas trūkums un dezorientācija.

Reconcile nedrīkst nozīmēt suņiem, kuri sver mazāk par 4 kg, suņiem ar epilepsiju vai kuriem slimības vēsturē bijuši krampji. Tās nedrīkst arī lietot suņiem, kuri ir hiperjutīgi (alerģiski) uz aktīvo vielu, jebkurām citām sastāvdaļām vai zālēm no tās pašas klases kā fluoksetīns (serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem).

Pilns visu Reconcile izraisīto blakusparādību un ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Ja cilvēks nejauši norijis zāles, nekavējoties jāvēršas pie ārsta pēc palīdzības.

Kāpēc Reconcile tika apstiprinātas?

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Reconcile, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES.

Cita informācija par Reconcile

Eiropas Komisija 2008. gada 8. jūlijā izsniedza Reconcile reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Pilns Reconcile EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Reconcile dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2016. gada augustā.

Komentārus