Sugas - Teļi, jaundzimušie

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Teļi, jaundzimušie Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
Teļi, jaundzimušie Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA