Sugas - Teļi

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Teļi, jaundzimušie līdz 12 stundu vecumam Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Teļi, jaundzimušie Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
TeļiCūkas Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
Teļi, jaundzimušie Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA