Sugas - Pīles

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Pīles Parvoduk / 2 / 3 / 4 / 5 QI01BD03 live attenuated Muscovy duck parvovirus Merial