Sugas - Rudās lapsas (Vulpes vulpes)

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs