Zāļu nosaukums - Y

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Suņi Ypozane / 2 / 3 / 4 / 5 QG04CX90 osaterone acetate Virbac S.A.