CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Tikkettar - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: CaniLeish
ATC: QI070AO
Sustanza: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Manifattur: Virbac S.A

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa ta’ kunjett 1 ta’ lyophilisate u kunjett 1 ta’ solvent

Kaxxa ta’ kunjett 1 ta’ lyophilisate, kunjett 1 ta’ solvent, siringa 1 u labra1.

Kaxxa ta’ 3 kunjetti ta’ lyophilisate u 3 kunjetti ta’ solvent

Kaxxa ta’ 5 kunjetti ta’ lyophilisate u 5 kunjetti ta’ solvent

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

CaniLeish Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Proteini ta’ L. infantum ≥ 100 µg

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni.

4.DAQS TAL-PAKKETT

1 doża.

3 dożi.

5 dożi.

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

6.INDIKAZZJONI

7.METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA' SKADENZA

JIS : {xahar/sena}

Uża minnufih wara r-rikostituzzjoni.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ

Ipproteġi mid-dawl.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

13. IL-KLIEM

"GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta l-Annimali Biss - Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQXMIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Franza

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott : {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa ta’ 10 kunjetti ta’ lyophilisate u 10 kunjetti ta’ solvent

Kaxxa ta’ 15-il kunjett ta’ lyophilisate u 15-il kunjett ta’ solvent

Kaxxa ta’ 25 kunjett ta’ lyophilisate u 25 kunjett ta’ solvent

Kaxxa ta’ 30 kunjett ta’ lyophilisate u 30 kunjett ta’ solvent

Kaxxa ta’ 50 kunjett ta’ lyophilisate u 50 kunjett ta’ solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

CaniLeish Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull doża ta’ 1 ml vaċċin fiha:

Proteini ta’ L. infantum ≥ 100 µg

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni.

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 dożi.

15-il doża.

25 doża.

30 doża.

50 doża.

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

JIS : {xahar/sena}

Uża minnufih wara r-rikostituzzjoni.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

13.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET

JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament ta’ l-annimali biss - Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Franza

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott : {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI

ŻGĦAR

Kunjett b’doża 1 ta’ lyophilisate

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

CaniLeish lyophilisate

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

Doża 1

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabli

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott: {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

JIS: {xahar/sena}

Uża minnufih wara r-rikostituzzjoni.

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

Kunjett b’doża 1 ta’ solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

CaniLeish solvent

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%)

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

1 ml

4. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott: {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

JIS: {xahar/sena}

Uża minnufih wara r-rikostituzzjoni.

8. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

Kummenti