Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) – Tikkettar - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Sustanza: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Manifattur: Prevtec Microbia GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Coliprotec F4 lijofiliżat għal sospenzjoni orali għall-ħnieżer.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Escherichia coli O8:K87 ħajja mhux patoġenika: 1.3∙108 to 9.0∙108 CFU/doża

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofiliżat għal sospensjoni orali

4.DAQS TAL-PAKKETT

50 doża

4 x 50 doża

200 doża

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Ħnieżer

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: 0 jiem.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi { xahar/sena }

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ.

Ipproteġi mid-dawl.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW

RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Prevtec Microbia GmbH

80689 München

IL-ĠERMANJA

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/180/001–003

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

Kunjetti (50 jew 200 doża)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Coliprotec F4 lijofiliżat għal sospensjoni orali għall-ħnieżer.

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

E.coli, O8:K87 ħajja.

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

50 doża

200 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu orali.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: 0 jiem.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena }

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti