Convenia (cefovecin) – Tikkettar - QJ01DD91

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (FIHA KUNJETT TA’ TRAB LAJOFILIŻŻAT U KUNJETT TA’ DILWENT)

Kunjett ta’ 20 ml - Kunjett ta’ 5 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Convenia 80 mg/ml trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni fi klieb u qtates. Cefovecin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Meta tkun rikostitwita skond l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta, is-soluzzjoni għall-injezzjoni fiha: 80.0 mg/ml cefovecin (f’forma ta’ sodju)

1.8 mg/ml methyl parahydroxybenzoate (E218)

0.2 mg/ml propyl parahydroxybenzoate (E216)

12.3 mg/ml benzyl alcohol

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni.

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 ml (wara rikostituzzjoni)

4 ml (wara rikostituzzjoni)

5.SPEĊI GĦAL X’IEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb u qtates

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Għal xi infezzjonijiet tal-ġilda, infezzjonijiet ta’ l-apparat urinarju u infezzjonijiet periodontali serji.

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel lużu.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi:

Wara rikostituzzjoni, uża fi żmien 28 ġurnata.

Armi sa:

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ (2 °C – 8 °C ). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-kontenitur oriġinali sabiex tipproteġi mid-dawl (qabel u wara rikostituzzjoni)

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Il-Belġju

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/06/059/001

EU/2/06/059/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA (KUNJETT TA’ 20 ml TRAB LAJOFILIŻŻAT)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Convenia 80 mg/ml trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni fi klieb u qtates.

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(i) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 852 mg cefovecin

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 ml (wara rikostituzzjoni)

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott: {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi:

Wara rikostituzzjoni, uża fi żmien 28 ġurnata.

Armi sa:

8.IL-KLIEM " GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA (KUNJETT TA’ 15 ml DILWENT)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dilwent għal Convenia.

2.KWANTITÀ TA’ SUSTANZI OĦRA

13 mg/ml benzyl alcohol f’ilma għall-injezzjonijiet.

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

10 ml

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott: {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi: {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA (KUNJETT TA’ 5 ml TRAB LAJOFILIŻŻAT)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Convenia 80 mg/ml trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni fi klieb u qtates.

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(i) ATTIVA(I)

340 mg cefovecin

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

4 ml (wara rikostituzzjoni)

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott: {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi:

Wara rikostituzzjoni, uża fi żmien 28 ġurnata.

8.IL-KLIEM "GĦAT-TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA (KUNJETT TA’ 10 ml DILWENT)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dilwent għal Convenia.

2.KWANTITÀ TA’ SUSTANZI OĦRA

13 mg/ml benzyl alcohol

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

4 ml

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott: {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi: {xahar/sena}

8.IL-KLIEM " GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti