Equilis StrepE (live deletion-mutant Streptococcus equi...) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QI05AE

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Equilis StrepE
ATC: QI05AE
Sustanza: live deletion-mutant Streptococcus equi strain TW928
Manifattur: Intervet International BV

A. MANIFATTUR

TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA U MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur tas-sustanza attiva bijoloġika

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Olanda

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

NL – 5831 AN Boxmeer

Olanda

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL- KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jiġu mogħtija biss b’riċetta veterinarja.

C.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Is-sustanza attiva hija fil-prinċipju ta’ oriġini bijoloġika intenzjonata biex tipproduċi immunità attiva ma taqax taħt l-iskop tar-Regolament (EC) No 470/2009.

Is-sustanzi mhux attivi msemijja f’sezzjoni 6.1 tal- KPQ huma jew sustanzi permessi li għalihom it- tabella 1 tal-anness tar-Regolament tal-Kommissjoni (EU) No37/2010 tindika li m’hemmx bżonn

MRLs jew huma kunsidrati li ma jaqgħux taħt l-iskop tar-Regolament (EC) No 470/2009 meta użati f’dan il-prodott mediċinali veterinarju.

Kummenti