Equilis StrepE (live deletion-mutant Streptococcus equi...) – Tikkettar - QI05AE

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Equilis StrepE
ATC: QI05AE
Sustanza: live deletion-mutant Streptococcus equi strain TW928
Manifattur: Intervet International BV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis StrepE, lijofilizzat u solvent, għal suspensjoni għal-injezzjoni.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull doża ta’ 0.2ml ta’ vaċċin:

Deletion Mutant ħaj ta’ Streptococcus equi strejn TW928 109.0 to 109.4 CFU1

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofilizzat, għal suspensjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 x 1 doża tal-vaċċin

10 x 1 doża tas-solvent

10 applikaturi

10 siringi bil-labra

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żwiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-amministrazzjoni fis-submukoża, in-naħa ta’ ġewwa tax-xoffa ta’ fuq. Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Xejn ġranet.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA’ SKADENZA

{xahar / sena}

Wara li jitħallat uża f’ħin ta’ 4 sigħat.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ (2oC – 8oC). Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett tal-informazzjoni.

13.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal Trattament tal-Annimali Biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

NL – 5831 AN Boxmeer

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/04/043/001

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ l-KAXXA TA’ ĠEWWA MAL-LIJOFILIZZAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis StrepE, lijofilizzat, għal suspensjoni għal injezzjoni, għaż-żwiemel

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull doża ta’ 0.2ml ta’ vaċċin:

Deletion Mutant ħaj ta’ Streptococcus equi strejn TW928 109.0 to 109.4 CFU

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofilizzat, għal suspensjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 x 1 doża

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żwiemel

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn ġranet.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10. DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

Wara li jitħallat uża f’ħin ta’ 4 sigħat.

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ (2oC – 8oC). Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett tal-informazzjoni.

13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal Trattament tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

NL – 5831 AN Boxmeer

Olanda

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ ĠEWWA TAL-KAXXA MAS-SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis StrepE - solvent

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 x 1 doża

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

13. IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

NL – 5831 AN Boxmeer

11.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR IMMEDJAT Vjala tal- lijofilizzat

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis StrepE

2.KWANTITÀTAS-SUSTANZA ATTIVA

Streptococcus equi ħaj

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM, JEW NUMRU TA’ DOŻI

Doża waħda

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu fis-submukoża

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKJAR IMMEDJAT Vjala tas-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Solvent tal-Equilis StrepE

2.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM, JEW NUMRU TA’ DOŻI

Doża waħda

3.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett informattiv

4.KIF JINĦAŻEN

5.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

6.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

7.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

Kummenti