Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Sustanza: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Manifattur: Laboratorios Hipra S.A

A. MANIFATTUR(I)

TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOĠIKA(ĊI) ATTIVA(I) U MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufattur(i) tas-sustanza(i) bijoloġika(ċi) attiva(i)

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona)

SPANJA

Laboratorios Hipra, S.A. Carretera C-63, km 48.300, Polígono Industrial El Rieral 17170 Amer (Girona)

SPANJA

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Laboratorios Hipra S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona)

SPANJA

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Is-sustanza attiva, minħabba li hija prinċipju ta’ oriġini bijoloġika maħsuba sabiex tipproduċi immunità attiva, ma taqax fi ħdan l-iskop tar-Regolament (KE) 470/2009.

Is-sustanzi mhux attivi elenkati fis-sezzjoni 6.1 tal-SPC huma jew sustanzi permessi li għalihom it- Tabella 1 tal-anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tindika li ma hemm bżonn ta’ ebda MRLs jew huma meqjusin li ma jaqgħux fi ħdan l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 meta użati bħalma jsir f’dan il-prodott.

Kummenti