Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Tikkettar - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Sustanza: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Manifattur: Laboratorios Hipra S.A

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN: 5 DOŻI U 25 DOŻA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE lijofiliżat u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Għal kull doża ta’ 2 ml: Virus tal-Ħerpes tal-Bovini ħaj tip 1 (BoHV-1) gE- tk- bil-ġene mneħħi darbtejn, speċi CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofiliżat u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni.

4.DAQS TAL-PAKKETT

5 dożi

25 doża

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Frat (għoġġiela u baqar adulti).

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu intramuskolari.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ Tiżmim: Żero jiem.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

Ladarba rikostitwit, uża fi żmien 6 sigħat.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-fliexken fil-pakkett ta’ barra sabiex ikun protett mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament tal-annimali biss għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona)

SPANJA

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/10/114/001

EU/2/10/114/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN: LIJOFILIŻAT TA’ 30 DOŻA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE lijofiliżat għal sospensjoni għal injezzjoni.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Għal kull doża ta’ 2 ml: Virus tal-Ħerpes tal-Bovini ħaj tip 1 (BoHV-1) gE- tk- bil-ġene mneħħi darbtejn, speċi CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofiliżat għal sospensjoni għal injezzjoni.

4. DAQS TAL-PAKKETT

30 doża

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Frat (għoġġiela u baqar adulti).

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu intramuskolari.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ Tiżmim: Żero jiem.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

Ladarba rikostitwit, uża fi żmien 6 sigħat.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-fliexken fil-pakkett ta’ barra sabiex ikun protett mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament tal-annimali biss għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona)

SPANJA

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/10/114/003

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN: SOLVENT TA’ 30 DOŻA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Solvent għal HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Soluzzjoni buffer tal-fosfati.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. DAQS TAL-PAKKETT

60 ml

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx u tittrasportax f’temperaturi ogħla minn 25ºC.

Tagħmlux fil-friża.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

13. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament tal-annimali biss għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona)

SPANJA

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/10/114/003

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

FLIXKUN GĦAL-LIJOFILIŻAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE lijofiliżat għal sospensjoni għal injezzjoni għall-frat.

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Għal kull doża ta’ 2 ml: Virus tal-Ħerpes tal-Bovini ħaj gE- tk- bil-ġene mneħħi darbtejn tip 1 (BoHV- 1), speċi CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50.

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

5 dożi

25 doża

30 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

I.M.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ Tiżmim: Żero jiem

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

FLIXKUN GĦAL- SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Solvent għal HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE

2.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

10ml.

50ml

60ml

3.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

I.M.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża’.

4.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

5.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

6.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

7.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss - Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Kummenti