Nobilis IB 4-91 (live attenuated avian infectious bronchitis...) – Tikkettar - QI01AD07

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobilis IB 4-91
ATC: QI01AD07
Sustanza: live attenuated avian infectious bronchitis virus variant strain 4-91
Manifattur: Intervet International BV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL_KARTUN b`kunjett 1, 10 kunjetti jew 10 tazzi tal-lijofilizat

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis IB 4-91, lijofiliżat għal suspensjoni għat-tiġieġ

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Virus ħaj attenwat tal-Bronkite Infettiva strejn 4-91: > 3.6 log10 EID50* kull doża

* EID50: 50% tad-doża infettiva għal embrijun

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofiliżat għal suspensjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

1 x 500 doża

1 x 1,000 doża

1 x 2,500 doża

1 x 5,000 doża

1 x 10,000 doża

10 x 500 doża

10 x 1,000 doża

10 x 2,500 doża

10 x 5,000 doża

10 x 10,000 doża

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiġieġ.

6.INDIKAZZJONI

7.METODU U MODI TA' AMMINISTRAZZJONI

Amministrazzjoni fl-imnieħer/ għajnejn, bexx jew fl-ilma tax-xorb.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: xejn ġranet.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Ara l-fuljett ta’ informazzjoni għal aktar tagħrif.

10.DATA TA' SKADENZA

JIS

Ladarba jinfetaħ uża fi żmien 2 sigħat

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ.

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: Aqra l-fuljett tal-informazzjoni.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għat-trattament tal-annimali biss. – Għandu jingħata biss fuq preskrizzjoni ta’ veterinarju.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/98/006/001(1,000 doża, kunjett)

EU/2/98/006/002(2,500 doża, kunjett)

EU/2/98/006/003(5,000 doża, kunjett)

EU/2/98/006/004(10,000 doża, kunjett)

EU/2/98/006/005(10 x 1,000 doża, kunjett)

EU/2/98/006/006(10 x 2,500 doża, kunjett)

EU/2/98/006/007(10 x 5,000 doża, kunjett) EU/2/98/006/008(10 x 10,000 doża, kunjett) EU/2/98/006/009(1 x 500 doża, kunjett)

EU/2/98/006/010(10 x 500 doża, kunjett) EU/2/98/006/011(10 x 1,000 doża, tazzi) EU/2/98/006/012(10 x 5,000 doża, tazzi) EU/2/98/006/013(10 x 10,000 doża, tazzi) EU/2/98/006/014(10 x 2,500 doża, tazzi)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKETTA - KUNJETTI lijofiliżat

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis IB 4-91

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

> 3.6 log10 EID50 IBV kull doża

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

500 doża

1,000 doża 2,500 doża 5,000 doża 10,000 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Fl-imnieħer /għajnejn, bexx jew fl-ilma tax-xorb.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Perjodu ta' Tiżmim: xejn ġranet.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKETTA - Tazzi lijofiliżat

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis IB 4-91

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

IBV ħaj, 4-91

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1,000 doża (3 - 100 sfera)

2,500 doża (3 - 100 sfera) 5,000 doża (3 - 100 sfera) 10,000 doża (3 - 100 sfera)

4.MODI TA’ AMMINISTRAZZJONI

Ara l-fuljett tat-tagħrif

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott

7. DATA TA' SKADENZA

JIS

8. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti