Nobilis IB Primo QX (live avian infectious bronchitis virus,...) – Tikkettar - QI01AD07

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobilis IB Primo QX
ATC: QI01AD07
Sustanza: live avian infectious bronchitis virus, strain D388
Manifattur: Intervet International B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA'BARRA

KAXXA TAL-KARTUN b`10 tazzi tal-lijofilizat

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis IB Primo QX lijofiliżat għall-suspensjoni, għat-tiġieġ

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVI

Strejn attenwat tal-virus ħaj tal-bronkite Infettiva tat-tjur D388: 104.0 – 105.5 EID50/doża

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofiliżat għall-suspensjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 x 1,000 doża

10 x 2,500 doża

10 x 5,000 doża

10 x 10,000 dożi

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiġieġ

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Sprej għall-użu fl-għajnejn u mnifsejn.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: xejn ġranet.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi

Ladarba jitħallat uża fi żmien 2 sigħat.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ.

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/174/001 (10 x 1,000 doża)

EU/2/14/174/002 (10 x 1,000 doża + 10 x 35ml solvent)

EU/2/14/174/003 (10 x 5,000 doża)

EU/2/14/174/004 (10 x 10,000 doża)

EU/2/14/174/005 (10 x 2,500 doża)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL_KARTUN b`10 kunjetti tas-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Solvent għal-għajnejn/imnifsejn għat-tiġieġ

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVI

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Solvent kulur blu għall-amministrazzjoni fl-għajnejn/imnifsejn

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 x 35ml

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiġieġ

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu fl-għajnejn/imnifsejn.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25 °C.

Tiffriżax.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

13. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/174/002

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKETTA Tazzi ta’ Lijofiliżat

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis IB Primo QX

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ħaj IBV, D388

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1,000 doża (3-100 sfera)

2,500 doża (3-100 sfera)

5,000 doża (3-100 sfera)

10,000 doża (3-400 sfera)

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKETTA solvent KUNJETTI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Solvent għall-għajnejn/imnifsejn

2.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

35ml

3.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

4.KUNDIZZJONIJIET DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25 °C.

Tiffriżax.

5.NUMRU TAL-LOTT

Lott

6.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi

7.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti