Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Tikkettar - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Sustanza: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Manifattur: Intervet International BV

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartuna 250ml / 500ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis Influenza H5N2 Emulsjoni għal injezzjoni għal flieles

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Doża ta’ 0.5ml fiha:

Antiġen sħiħ inattivat tal-virus tal-influwenza avjarja, subtip H5N2 (strejn A/duck/Potsdam/1402/86), li jinduċi titru ta’ HI ta’ ≥6.0log2, kif ittestjat skont it-test ta’ potenza.

Aġġuvant

Paraffina likwida ħafifa 234.8mg

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Emulsjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

250ml

500ml

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Flieles

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Uża fil-muskolu jew taħt il-ġilda (0.25ml sa 0.5ml, skont l-età.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn ġranet.

TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Jekk tinjetta bi żball huwa perikoluż.

Aqra l-fuljett tal-informazzjoni qabel l-użu.

9.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

Ladarba jinfetaħ uża fi żmien 8 sigħat

10.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ. Tiffriżax.

11.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett informattiv ġewwa l-pakkett.

12.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss

L-użu ta’ dan il-prodott mediċinali veterinarju huwa permess taħt kundizzjonijiet partikulari stabbiliti mill-leġislazzjoni tal-Kommunità Ewropea dwar il-kontroll tal-Influwenza Avjarja.

13.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqxmit-tfal.

14.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL – 5831 AN Boxmeer.

Olanda

15.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/06/061/001 - 004

16.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {Nru.}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

Tikketta tal-flixkun 250ml / 500ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis Influenza H5N2 emulsjoni għal injezzjoni

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża ta’ 0.5ml fiha:

Antiġen sħiħ inattivat tal-virus tal-influwenza avjarja, subtip H5N2 (strejn A/duck/Potsdam/1402/86), li jinduċi titru ta’ HI ta’ ≥6.0log2, kif ittestjat skont it-test ta’ potenza.

Adjuvant

Paraffina likwida ħafifa 234.8mg/

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

250ml

500ml

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Uża fil-muskolu jew taħt il-ġilda

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ Tiżmim: Xejn ġranet.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Exp {xahar/sena}

Jekk infetaħ uża fi żmien 8 sigħat

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

Kummenti