Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Sustanza: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Manifattur: Intervet International BV

NOBIVAC BB

Sommarju ta’ l-EPAR għall-pubbliku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta’ Valutazzjoni Pubblika Ewropea. L-għan tiegħu huwa li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, waslet għar-rakkomandazzjonijiet fuq il-kundizzjonijiet ta’ l-użu. Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb’wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni jew it-trattament ta’ l-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni abbażi tar- rakkomandazzjonijiet tal-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Nobivac Bb?

Nobivac Bb hu vaċċin li jkun fiħ il-batterju ħaj Bordetella bronchiseptica tar-razza B-C2. Nobivac Bb jikkonsisti minn sustanza xotta u solvent li jitħalltu biex jiffurmaw sospensjoni għall-injezzjoni li tingħata mill-imnieħer.

Għal x’hiex jintuża Nobivac Bb?

Nobivac Bb jintuża fit-tlaqqim ta’ qtates, li jkollhom xahar jew iktar, kontra l-marda (li tixbah lill-influwenza) ikkawżata mill-batterju B. bronchiseptica.

Il-qtates jitlaqqmu billi jingħataw doża ta’ 0.2 ml f’toqba waħda ta’ l-imnieħer. L-immunità kontra l-infezzjoni ġeneralment tiġi stabbilita wara madwar tlett ijiem u ddum sa sena.

Kif jaħdem Nobivac Bb?

Nobivac Piro hu tilqima. It-tilqimiet jaħdmu billi ‘jgħallmu’ lis-sistema immunitarja (id-difiża naturali tal-ġisem) kif tiddefendi lilha nnifisha kontra l-mard. Nobivac Bb ikun fih tip ta’ B. bronchiseptica ħaj magħruf bħala razza B-C2. Meta qattus jingħata t-tilqima, is-sistema immunitarja tagħraf lill-batterju bħala ‘barrani’ u tagħmel tip speċjali ta’ antikorpi kontrihom. Fil-ġejjieni, is-sistema immunitarja tkun tista’ tipproduċi dawn l-antikorpi iktar malajr meta terġa’ tkun esposta għal darba oħra għall-batterju. Ir-razza ta’ batterju ħaj inkluża f’Nobivac Bb tvarja minn tipi oħra ta’ B. bronchiseptica għax ma fihiex ċerti molekoli u għalhekk ikun inqas probabbli li tikkawża l-mard. Dan jagħmilha tajba għall-użu f’vaċċin. Il-vaċċini kontra B. bronchiseptica li jiġu amministrati mill-imnieħer jintużaw ukoll fil-klieb.

Kif ġie studjat Nobivac Bb?

L-effikaċja ta’ Nobivac Bb kienet investigata fi tliet studji ewlenin li fihom ħadu qtates ta’ diversi razez. Il-qtates li tlaqqmu b’Nobivac Bb qabel ma ġew esposti għal B. bronchiseptica. Nobivac Bb kien l-ewwel vaċċin b’B. bronchiseptica ħaj liċenzjat għall-użu fil-qtates.

X’benefiċċji ta’ Nobivac Bb ntwerew f’dawn l-istudji?

L-istudji ewlenin urew li Nobivac Bb kien effettiv fit-tnaqqis tas-sintomi kkawżati mill-

B. bronchiseptica.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Nobivac Bb?

Effetti sekondarji okkażjonali jinkludu l-għatis, is-sogħla u tnixxija ħafifa mill-għajnejn jew l- imnieħer. L-annimal li jkollhom sinjali iktar severi, jista’ jkollhom bżonn trattament b’antibijotiku.

X’inhuma l-prekawzjonijiet għall-persuna li tagħti l-mediċina jew tiġi f’kuntatt ma’ l-annimal?

Il-vaċċin għandu jingħata biss minn veterinarji. Jekk il-persuna tinjetta lilha nfisha bi żball, għandha tikseb parir mediku immedjatament. Il-Fuljett ta’ Tagħrif jew it-tikketta għandhom jintwerew lit-tabib. Għalkemm ir-riskju li nies b’sistemi immunitarji baxxi jinfettaw ruħom b’ B. bronchiseptica huwa wieħed baxx ħafna, huwa rakkomandat li l-qtates li jkunu f’kuntatt mill-qrib ma’ dawn in-nies ma jitlaqqmux b’Nobivac Bb, għax dawn jistgħu jnixxu l-batterji kull tant ħin sa sena wara t-tilqim.

Għaliex ġie aprovat Nobivac Bb?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċju ta’ Nobivac Piro huwa ikbar mir-riskju ta’ l-użu tiegħu. Il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju jinsab fil-modulu 6 ta’ dan l-EPAR.

Tagħrif ieħor dwar Nobivac Bb:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea kollha għal Nobivac Bb lil Intervet International B.V. fl-10 ta’ Settembru 2002. L- awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ġiet imġedda fil-25 ta’ Settembru 2007. Tagħrif dwar l- istejtus tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott jista’ jinstab fuq it-tikketta/pakkett ta’ barra.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fil-25 ta’ Awwissu 2007.

EMEA 2007

Kummenti