Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) – Tikkettar - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Sustanza: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Manifattur: Intervet International BV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA DETTALJI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

Tikketta tal-kaxxa

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac Bb lajofiliżejt u solvent għall- qtates

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull doża ta' 0.2ml fiha:

≥106.3 u ≤108.3 ta’ partijiet li jiffurmaw kolonji tal-batterja ħajja Bordatella bronchiseptica strejn B- C2.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lajofiliżejt u solvent għal suspensjoni.

4.DAQS TAL-PAKKETT

5 kunjetti ta’ doża ta’ lajofiliżejt u 5 kunjetti ta’ solvent.

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Vaċċin ħaj kontra mard fil-parti ta’ fuq tas-sistema respiratorja fil-qtates ikkawżat minn Bordetella bronchiseptica.

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu fl-imnieħer.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsabfil-pakkett.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett għal twissijiet għal persuni b’immunita dgħajfa.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

2 C - 8 C. Ipproteġi mid-dawl

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

13.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss- għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/02/034/001

EU/2/02/034/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

Tikketta tal-kunjett tal-vaċċin:

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac Bb għal qtates

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

≥106.3 u ≤108.3 ta’ PJK tal-Bordatella bronchiseptica.

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

Doża

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu fl-imnieħer

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

JIS {xahar/sena}>

8.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

Tikketta tal-kunjett tas-solvent:

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Solvent għal Nobivac Bb għal qtates

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

1 Doża

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

0.5ml

4. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Ara l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

6. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

JIS {xahar/sena}

8. IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

Kummenti