Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Tikkettar - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Sustanza: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Manifattur: Intervet International BV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA

Kaxxa tal-plastik b’5, 10, 25 jew 50 kunjett ta’ 1ml

Kaxxa tal-kartun b’kunjett 1 ta’ 10 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac L4, suspensjoni għal injezzjoni għall-klieb

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

5 x 1 ml ( 1 doża)

10 x 1ml (1 doża)

25 x 1ml (1 doża)

50 x 1ml ( 1 doża)

1 x 10ml (10 dożi)

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Taħt il-ġilda

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

Ladarba jinfetaħ uża fi żmien 10 sigħat

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ

Tiffriżax

Ipproteġi mid-dawl

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

13. IL-KLIEM

“GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer In-Netherlands

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/12/143/001

EU/2/12/143/002

EU/2/12/143/003

EU/2/12/143/004

EU/2/12/143/005

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

TIKKETTA

Kunjetti 1ml u 10ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac L4

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ara l-fuljett ta’ informazzjoni

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

1ml

10ml

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

Jekk infetaħ uża fi żmien 10 sigħat. (għal kunjetti ta’ 10 ml biss)

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

Kummenti