Nobivac Myxo-RHD (live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease...) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QI08AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobivac Myxo-RHD
ATC: QI08AD
Sustanza: live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009
Manifattur: Intervet International BV

A. MANIFATTURA (

TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U SID L- AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL- LOTT

Isem u indirizz tal-manufattur tas-sustanza bioloġika attiva Intervet International BV, site De Bilt

Ambachtstraat 4

3732 CN De Bilt

Olanda.

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Olanda.

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Olanda.

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL- KUMMERĊ FUQ IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

C.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Is-sustanza attiva hija fil-prinċipju ta’ oriġini bijoloġika intenzjonata biex tipproduċi immunità attiva ma taqax taħt l-iskop tar-Regolament (EC) No 470/2009.

Is-sustanzi mhux attivi msemijja f’sezzjoni 6.1 tal- KPQ huma jew sustanzi permessi li għalihom it- tabella 1 tal-anness tar-Regolament tal-Kommissjoni (EU) No37/2010 tindika li m’hemmx bżonn MRLs jew huma kunsidrati li ma jaqawx taħt l-iskop tar-Regolament (EC) No 470/2009 meta użati f’dan il-prodott veterinarju mediċinali.

Kummenti