Nobivac Myxo-RHD (live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease...) – Tikkettar - QI08AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Nobivac Myxo-RHD
ATC: QI08AD
Sustanza: live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009
Manifattur: Intervet International BV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA

Kaxxa tal-plastik b` 5 x 1 doża tal-vaċċin li tinkludi 5 x 1ml jfali(ħġieġ) ta s-solvent Kaxxa tal-plastik b` 25 x 1 doża tal-vaċċin li tinkludi 25 x 1ml fjali (ħġieġ) tas-solvent Kaxxa tal-kartun b` 10 x 50 dożi tal-vaċċin

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac Myxo-RHD lijofiliżat u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni għall-fniek

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Strejn tal-virus ħaj myxoma vectored RHD 009: ≥103.0 FFU*

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofiliżat u solvent għall-suspensjoni għall-injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

5 x 1 doża tal-vaċċin li tinkludi s-solvent 25 x 1 doża tal-vaċċin li tinkludi s-solvent

10 x 50 dożi tal-vaċċin + 10 x 10 ml fjal tal-ħġieġ tas-solvent 10 x 50 dożi tal-vaċċin + 2 x 50 ml fjal PET tas-solvent

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Fniek.

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ Tiżmim: Xejn ġranet.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

Ladarba jitħallat uża fi żmien: 4 sigħat.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ

Tiffriżax

Ipproteġi mid-dawl

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

13. IL-KLIEM

“GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament tal-annimali biss .

Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/0/00/000/001

EU/0/00/000/002

EU/0/00/000/003

EU/0/00/000/004

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Numru tal-lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA (SOLVENT BISS)

Kaxxa tal-kartun b` 10 x 10ml fjali(ħġieġ) tas-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac Myxo-RHD

Solvent

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 x 10ml

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Fniek

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

M'hemm l-ebda kundizzjoni speċjali dwar kif għandu jinħażen.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

13. IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss.

Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL- 5831 AN Boxmeer

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/11/132/003

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott{numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA (SOLVENT BISS)

Kaxxa tal-kartun b` 1 x 50ml fjali (PET) fjali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac Myxo-RHD

Solvent

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. DAQS TAL-PAKKETT

1 x 50ml

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Fniek

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ.

Tiffriżax.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

13. IL-KLIEM

"GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss.

Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL- 5831 AN Boxmeer

16. NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/11/132/004

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott{numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

VAĊĊIN TIKETTA FUQ IL_FJALA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac Myxo-RHD

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Virus ħaj myxoma vectored RHD

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

1 doża

50 dożi

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

6.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

7.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER IMMEDJAT

FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKETTA SOLVENT - 1 u 10ml fjali

1.ISEM TAD-DILJUWENT

Nobivac Myxo-RHD

Solvent

2.KONTENUT BIL-PIŻ, BIL-VOLUM JEW B’NUMRU TA’ DOŻI

1ml

10ml

3.NUMRU TAL-LOTT

Lott{numru}

4. DATA TA’ META JISKADI

JISKADI {Xahar/sena}

5.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ l-IPPAKJAR IMMEDJAT (TIKETTA) TAS- SOLVENT

TIKETTA SOLVENT

50 ml FJALI

1. ISEM TAD-DILJUWENT

Nobivac Myxo-RHD solvent

2. KONTENUT BIL-PIŻ, BIL-VOLUM JEW B’NUMRU TA’ DOŻI

50ml

3.KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ

Tiffriżax

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott{numru}

5. DATA TA’ META JISKADI

JISKADI {Xahar/sena}

6.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

Kummenti