Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Tikkettar - QI01BD03

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’ suspensjoni

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Parvoduk suspensjoni għal injezzjoni għal papri Muscovy.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Doża waħda rikostitwita ta’ 0.2 ml fiha:

2.6-4.8 log10 CCID50.

Parvovirus ħaj imdgħajjef tal-papra Muscovy strejn GM 199 ...............................

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni.

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 x 500 doża

2.500 doża

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Papri Muscovy.

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ladarba kostitwit, uża fi żmien 4 sigħat. .

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2˚ C - 8˚ C).

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’ dilwent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Parvoduk dilwent għal injezzjoni għal papri Muscovy.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Saline buffer

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 x 500 doża

2,500 doża

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Papri Muscovy.

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10. DATA TA' SKADENZA

JIS

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen taħt il-25° C.

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ PPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Kunjetti ta’ suspensjoni

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Suspensjoni Parvoduk.

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Parvovirus ħaj imdgħajjef tal-papra Muscovy.

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

500 doża

2.500 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ladarba rikostitwit, uża fi żmien 4 sigħat.

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Boroż ta’ dilwent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dilwent għas-suspensjoni tal-Parvoduk.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Saline buffer

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. DAQS TAL-PAKKETT

500 doża.

2.500 doża

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Papri Muscovy

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

7. METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

10. DATA TA’ SKADENZA

EXP

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen taħt il-25˚C.

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

13. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

Kummenti