Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Tikkettar - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Poulvac E. coli
ATC: QI01AE04
Sustanza: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Manifattur: Zoetis Belgium SA
MalteseMaltese
Ibdel il-lingwa

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun b’flixkun wieħed ta’ 2,500 jew 5,000 jew 10,000 jew 20,000 doża Kaxxa tal-kartun b’għaxar fliexken ta’ 2,500 jew 5,000 jew 10,000 jew 20,000 doża

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Poulvac E. coli lijofilizzat għal suspensjoni għal vaċċinazzjoni ta’ tiġieġ u dundjani b’bexx jew għall-użu mal-ilma tax-xorb

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Sustanza Attiva:

5.2 x 106 - 9.1 x 108 CFU/ds

Escherichia coli ħaj bil-ġene aroA mneħħi, tip O78

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofilizzat għal suspensjoni għall-vaċċinazzjoni b’bexx jew għall-użu mal-ilma tax-xorb.

4.DAQS TAL-PAKKETT

1 x 2,500 doża, 10 x 2,500 doża 1 x 5,000 doza, 10 x 5,000 doża 1 x 10,000 doża, 10 x 10,000 doża

1 x 20,000 doża 10 x 20,000 doża

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiġieġ u dundjani

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Vaċċinazzjoni b’bexx jew għall-użu mal-ilma tax-xorb.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: 0 ġranet.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

Ladarba jitħallat uża fi żmien sagħtejn.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ.

Tagħmlux fil-friża. Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISSU KONDIZZJONIJIET JEW

RESTRIZZJONIJIET DWAR IL- PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM ŻOMM FEJN MAJIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD- DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/12/140/001

EU/2/12/140/002

EU/2/12/140/003

EU/2/12/140/004

EU/2/12/140/005

EU/2/12/140/006

EU/2/12/140/007

EU/2/12/140/008

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ PPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

KUNJETT TAL-ĦĠIEĠ

1/10 x 2,500, 5,000, 10,000, 20,000 doża

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Poulvac E. coli lijofilizzat għal suspensjoni għal vaċċinazzjoni b’bexx jew għall-użu mal-ilma tax-xorb.

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

E.coli ħaj: 5.2 x 10 6 - 9.1 x 108 CFU/doża

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

2,500 doża 5,000 doża 10,000 doża 20,000 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Vaċċinazzjoni b’bexx jew għall-użu mal-ilma tax-xorb.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: 0 ġranet

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.IL-KLIEM GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti